Odlomak

Da zaključimo da se savremena privreda ne može zamisliti bez monetarno kreditnog planiranja ali sve se mora odvijati u objektivnim granicama materijalne proizvodnje i raspodele, postavlja se pitanje tih granica jer kao što smo videli kreditna politika jeste u jednom trenutku apstrakcija, baš iz razloga što se stvara fiktivni depozitni novac, nasuprot stvarnom depozitu koji ima opravdanje u proizvodnji i raspodeli.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari