Odlomak

 

У последње две деценије, међународни финансијски систем је доживео значајне структурне промене. Снажан пораст међународних финансијских токова широм света, првенствено подржан либерализацијом и приватизацијом финансијских тржишта, потпуно је променио тржишно окружење и законитост. У условима глобализације и развоја рачунарске технологије, границе између националног и света нестају, што отвара до сада незамисливе пословне могућности за компаније и финансијске институције. Најважније промене и трендови који се могу препознати су дисинтермедијација (смањење улоге финансијских посредника), развој секјуритизације, промене у регулацији пословања финансијских институција, финансијске иновације и нови производи. Промене у финансијским системима могу се видети у финансијским инструментима, технологијама и техникама финансирања, у појави нових финансијских институција и великим променама у регулацији финансијских институција.

У свету је све више међународних банака. Међу финансијским институцијама, предности глобалне оријентације највише су препознале и искористиле банке које данас послују широм света. Термин „међународна банка“ обично означава банку која послује у другим земљама уз помоћ подружница. На међународном тржишту остварују велике приходе због одсуства или благе контроле (нпр. неиздавање обавезних резерви, повољнији порески третман и сл.) у односу на матичну државу. Као резултат изласка на светско тржиште, међународне банке повећавају ликвидност и цену сопствених акција. Савремено банкарство карактеришу и савремени банкарски послови као што су лизинг, факторинг, форфетинг, који конкуришу класичним банкарским производима. Клијенти банке су све финансијски образованији и спремнији да инвестирају у различите облике финансијске имовине.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Komentari