Odlomak

Poznato je da knjigovodstvo privrednog društva ima zadatak da prati i evidentira sve ekonomske (poslovne) promjene privrednog društva koje se odražavaju na promjene stanja na imovini, kapitalu i obavezama. Ekonomske (poslovne) promjene se mogu javiti u vidu transakcija, okolnosti i događaja. Transakcija se odnosi na razmjenu vrijednosti (kupovina, prodaja, uplata, isplata i sl.). Okolnost obuhvata one poslovne promjene koje usljed stanja u kojima privredni subjekt posluje dovode do promjene u strukturi i visini poslovne imovine privrednog društva (opšti indeks rasta cijena na malo, promjena kursa domaće valute u odnosu na strane valute itd.). Događaji obuhvataju one poslovne promjene koje ne nastaju kao rezultat poslovne aktivnosti, ali dovode do izmjena na sredstvima, obavezama ili kapitalu privrednog subekta.

Bez obzira na to da li je riječ o transakciji, okolnosti ili događaju, sve se one podvode pod zajednički pojam – poslovne promjene. Ovo ukazuje da je riječ o aktivnostima koje su nastale poslovanjem privrednog društva i koje kao takve utiču na njegov finansijski položaj, odnosno na uspješnost poslovanja. Izražavaju se uvijek vrijednosno (novčano) i mogu nastati u privrednom društvu ili van privrednog društva. Dijele se na poslovne (kupovina, prodaja itd.), investicione (kupovina akcija) i finansijske (uzimanje kredita).

Dakle, treba naglasiti da svaka poslovna promjena koja nastaje u poslovanju privrednog društva ne može biti evidentirana (proknjižena) u knjigovodstvu. Potrebno je da budu zadovoljena četiri uslova:

  • da je ekonomski događaj stvarno nastao, 
  • da mijenja stanje/strukturu poslovne imovine,
  • da se može vrijednosno (novčano) izraziti, 
  • da bude praćen vjerodostojnim knjigovodstvenim dokumentom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • RACUNOVODSTVO Daliborka Boyovic
  • Školska godina: 2019
  • Maturski Radovi, Bankarstvo/Finansije
  • Crna Gora,  Berane,  Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama u Beranama  

Više u Maturski Radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese