Odlomak

Rad javne uprave zahtjeva sasvim novi pristup i to nova pravila, novu ekonomiju, zahtjevnije korisnike, nove alate, itd. Za bolju uslugu, za njeno preoblikovanje i nudjenje Online, javna uprava se mora promjeniti iz osnova. Prevazilaženje izazova transformacije organa uprave kao servisa građana, moguće je samo uz adekvatnu primjenu informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) koje omogućavaju građanima elektronsku dostupnost najrazličitijih servisa. Na taj način građani su u mogućnosti da javno iskažu svoj stav vezan za funkcionisanje državne uprave i obavljanje javnih poslova čime se uvećava uloga javnog sektora kao servisa orijentisanog prema građanima.  Elektronska uprava (E-Uprava) predstavlja online razmjenu informacija i pružanje usluga građanima, privredi i organima državne uprave, baziranu na sistemskom korišćenju informacionih i komunikacionih tehnologija. Promjena koju donosi e-Uprava znači da građani ne moraju više da budu fizički prisutni i da idu od jednog do drugog organa uprave (od jednog do drugog šaltera), kao što se to obično danas radi, i tako troše vrijeme i novac prikupljajući potrebna dokumenta. Umjesto toga, zahvaljujući IKT koje omogućavaju potpunu automatizaciju administrativnih procedura i integraciju prostorno udaljenih organa, građani mogu da zadovolje svoje potrebe, podnoseći zahtjeve sa jednog mjesta, bez obzira na broj različitih organa koji učestvuju u postupku obrade tih zahtjeva. Osim toga građani mogu u svakom trenutku da dobiju informaciju o trenutnoj fazi u kojoj se nalaze njihovi zahtjevi. Na taj način, E-Uprava obezbjeđuje efikasnije, transparentnije i odgovornije javne službe koje su prilagođene potrebama građana i privrede. Sama uprava tako povećava prihode (npr. kroz lakše ubiranje poreza), smanjuje troškove i unaprijeđuje poslovno okruženje. E-uprava je uprava koja prepoznaje mogućnosti i uticaj informacionih tehnologija na upravljanje u uslovima digitalne ekonomije i koja ih maksimalno koristi da poboljša interne procese u cilju pružanja visokokvalitetnih usluga i uspostavljanja menadžmenta orijentisanog prema korisnicima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Informacione tehnologije

Više u Ljudski resursi

Više u Seminarski radovi

Komentari