Odlomak

Odluka da se formira ekonomska i monetarna unija je doneta od strane Evropskog saveta u holandskom gradu Mastrihtu decembra 1991. godine, a kasnije je uneta u Ugovor o Evropskoj uniji (Ugovor iz Mastrihta). Ekonomska i monetarna unija je pomerila EU jedan korak napred u procesu ekonomske integracije, koji je započeo 50-ih godina prošlog veka. U suštini, sve zemlje EU su deo EMU, i pored toga što ne koriste sve evro. Postoje dva razloga zašto neke zemlje ne koriste evro; ili su odlučile da iskoriste opciju Sporazuma iz Mastrihta da ne učestvuju u trećoj fazi EMU, koja se tiče usvajanja evra (Danska, Ujedinjeno Kraljevstvo), ili pre svega treba da ispune kriterijume za približavanje pre uvođenja evra. Privreda države članice pre uvođenja evra mora da ispuni kriterijume koji se tiču stabilnosti cena i kursa valute, kao i zdravih i održivih javnih finansija. Ovi kriterijumi približavanja su osmišljeni da bi se osiguralo da privreda države članice bude u dovoljnoj meri spremna da usvoji jedinstvenu valutu. Cilj ekonomske i monetarne unije je negovanje uravnoteženog i održivog ekonomskog rasta unutar EU. Zbog veće teritorije, unutrašnje efikasnosti i snage, ekonomska integracija donosi prednosti privredi EU kao celini i privredama individualnih država članica. Ovo za uzvrat nudi prilike za ekonomsku stabilnost, veći rast i više radnih mesta-što su direktne koristi za građane EU. Unutar EMU postoji nekoliko politika za jačanje ekonomske stabilnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Komentari

Click to access the login or register cheese