studenti
Mesto za uspešne studente

Finansranje lizingom

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

1. Uvod

Savremeno tržište  odlikuje se mnoštvom inovacija, novih formi poslovanja, novih vidova poslovne prakse i organizacije. Lizing, iako vekovima prisutan, tek u poslednjem veku dobija na značaju.

Reč lizing potiče od engleske reči „lease“ što znači iznajmiti, rentirati, uzeti pod zakup. Ovaj pojam je u drugoj polovini 20. veka evoluirao u finansijki model koji danas ima svoje autonomno značenje.

Smisao lizinga odslikava se u Aristotelovoj tvrdnji: „Istinsko bogatstvo nije u vlasništvu nad imovinom, već u pravu da se ona koristi“. Preduzeće ili preduzetnik ne moraju posedovati određeno sredstvo da bi ostvarivali profit. Dovoljno je raspolagati pravom korišćenja tog sredstva tokom određenog vremenskog perioda.

Lizing aranžmani omogućavaju pravnim i fizičkim licima jednostavniji, brži i jeftiniji način nabavke opreme, naročito u uslovima nedostatka sopstvenog kapitala, nedovoljno povoljnih bankarskih kredita, nefunkcionisanja pravne države, kao i zbog postojanja poreskih olakšica. Korisnicima lizinga ti aranžmani obezbeđuju finansiranje kupovine sa pravom korišćenja predmeta lizinga do isteka ugovora, a pravo svojine prenosi se na korisnika tek po isplati poslednje rate.

Lizing se može definisati kao pisani ugovor između dve strane: lizing kompanije (davaoca lizinga) i korisnika opreme (primaoca lizinga). U ovoj transakciji davalac lizinga nabavlja opremu od dobavljača i daje je na korišćenje primaocu lizinga na određeni vremenski period, dok je korisnik lizinga zauzvrat dužan da davaocu vrši periodična plaćanja po uslovima definisanim u ugovoru.

Lizing je način finansiranja koji podrazumeva pravni posao kojim primalac lizinga stiče ekonomsko pravo korišćenja predmeta u ugovorenom periodu, dok davalac lizinga zadržava pravo vlasništva nad predmetom do kraja isteka ugovora o lizingu.

 

2. Poreklo i razvoj lizinga
Reč lizing (leasing),kao što smo već naveli, potiče od engleske reči „to lease“, što znači „dati pod zakup, najam”. U Egiptu, oko 3.000 godina pre nove ere, u vreme vladavine Tintesa i Menesa, pojavili su se prvi oblici davanja stvari pod zakup i smatra se da je to i bio nastanak lizinga.
Pronađeni su i dokazi da su 2.000 p.n.e. Vavilonci primenili jednu vrstu lizinga za čamce i stoku. Jedan od prvih teoretskih opisa lizinga pronađen je u rimskim pravnim spisima.
Lizing  se u današnjem smislu reči javlja u Americi,kao novi način finansiranja nekretnina oko 1930.godine. U XX veku lizing je počeo da se prenosi iz Amerike u druge zemlje: Kanadu, Japan, Englesku, Nemačku, Švajcarsku…
Prvu pravu kompaniju za finansijski lizing osnovao je Henri Šofeld 1952. godine u SAD. Kompanija je osnovana sa ciljem da realizuje jednu konkretnu transakciju u domenu železničkog transporta. Navedenom transakcijom demonstrirana je ekonomska efikasnost finansijskog lizinga,pa je Šofeld odlučio da nastavi poslovanje i osnuje američku lizing kompaniju „United States Leasing Corp.“ (koja se danas zove – „United States Leasing International Inc.“). Kao primer možemo navesti i Bell-Telephone Company, koja počevši od 1877. godine, nije prodavala telefone,već ih je davala na korišćenje u obliku lizinga.
Razvoj finansijskog lizinga u Evropi počeo je krajem 50-tih i početkom 60-tih godina prošlog veka. Nekoliko faktora je podstaklo brz razvoj finansijskog lizinga u Severnoj Americi i zapadnoj Evropi. Tehnološki napredak stvorio je kod preduzeća potrebu da obnove sopstvena stalna sredstva, a finansijski lizing je pružio neophodni mehanizam pribavljanja stalnih sredstava pod povoljnijim uslovima nego što je to slučaj pri kupovini opreme.
U isto vreme, 50-tih godina prošlog veka došlo je do razvoja tržišta finansijskih usluga i značajnije ponude zajmova uz niske kamatne stope, što je poslužilo kao način obuzdavanja inflacije i cena roba. Sve to u kombinaciji s povoljnim poreskim stopama za poslove lizinga, doprineli su atraktivnosti finansijskog lizinga za lizing kompanije. Povećanje broja lizing kompanija stimulisao je dalji razvoj sektora finansijskog lizinga u celini.
Koncept finansijskih lizinga je 70-tih godina prošlog veka usvojen u zemljama u razvoju Azije, Južne Amerike i Afrike, a 80-te je obeležilo širenje navedenog koncepta na svetskom nivou. Danas lizing predstavlja efikasan finansijski instrument za pribavljanje i obnavljanje stalnih sredstava kako za mala i srednja preduzeća, tako i za finansiranje milionskih dolarskih transakcija u domenu transporta (na primer, lizing aviona), u vađenju nafte (lizing naftnih izvora) i drugde.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.