Odlomak

Porez predstavlja instrument javnih prihoda kojim država od subjekata pod svojom poreskom vlašću prinudno uzima novčana sredstva, bez neposredne protivusluge, radi podmirenja svojih finansijskih potreba i postizanja socijalnih, ekonomskih i drugih ciljeva.

Porez je postojao još u staroj Grčkoj i Rimu, zatim u feudalizmu, ali se najviše razvio u kapitalizmu. U mnogim zemljama se do danas zadržao kao osnovni vid finansiranja javnih rashoda.

U ovom radu pažnja će biti posvećena porezu na dohodak građana i porezima koji ga čine.

U prvom poglavlju opisan je porez na dohodak građana.

Porez na dohodak građana deo je poreskih sistema svih država sa razvijenom tržišnom ekonomijom i po broju poreskih obveznika zauzima vodeće mesto u odnosu na druge poreske oblike, dok mu po svojoj finansijskoj izdašnosti pripada centralno mesto. Spada u grupu direktnih poreza, jer se plaća pre trošenja dohotka i predstavlja jedan od najkompleksnijih poreskih oblika.[1] Porez na dohodak građana pokušava da obuhvati sve prihode jednog građanina (ili ponekada porodice). Od ukupnog prihoda obično se odbijaju neke stavke da bi se dobio oporezivi dohodak, kao što su izdržavanje članova porodice, zdravstveni troškovi, donacije i slično. Naplatu poreza može se olakšati primenom određenih tehnika kao što su – plaćanje po odbitku, plaćanje po rešenju ili plaćanje putem samooporezivanja.

U drugom poglavlju akcenat se stavlja na jednu od tehnika naplate poreza – naplatu po rešenju nadležnog poreskog organa.

Po rešenju se obračunavaju i naplaćuju porezi na prihode od poljoprivrede i šumarstva, porezi na prihode od samostalne delatnosti i porezi na kapitalne dobitke. Među ovim porezima najznačajniji su porezi na prihod od samostalne delatnosti.

U trećem poglavlju razmatra se značaj poreza za fiskalni sistem Republike Srbije.

U Republici Srbiji kao i u ostalim nerazvijenim i zemljama u razvoju porezi zauzimaju centralno mesto u javnim prihodima. Osnovna svrha ubiranja poreza je finansiranje budžeta i propisanih nadležnosti države i njenih jedinica. Porezi su najvažniji izvor budžeta i bez njih država ne bi mogla da funkcioniše i finansira javna dobra i zajedničke potrebe, kao što su odbrana, zaštita svojine i prava građana, javni red i mir, obrazovanje, zdravstvo, infrastruktura i slično.

[1] Goranović, P., Javne finansije, Podgorica 2008, str. 25

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Komentari