studenti
Mesto za uspešne studente

Hartije od vrednosti trzista kapitala

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Hartije od vrednosti trzista kapitala

1.    UVOD

Finansijska tržišta predstavljaju izuzetno važan dio svake privrede. Kroz finansijska tržišta,vrši se protok kapitala koji omogućava privrednim subjektima transfer sredstava koji ima za cilj stvaranje većeg društvenog proizvoda.
Razvoj finansijskog tržišta, a time i tržišta kapitala, je od strateškog značaja za svaku privredu. Stepen razvijenosti jedne privrede se direktno povezuje sa stepenom razvoja finansijskog tržišta. U slučaju niske razvijenosti finansijskog tržišta unutar jedne privrede postoji veliki problem efikasne i brze alokacije sredstava unutar korporativnog sistema, od onih koji imaju višak sredstava (investitora) i onih kojima su sredstva neophodna za realizaciju projekata koji imaju za cilj uvećanje tih sredstava i za jednu i za drugu stranu.
Ukoliko finansijsko tržište ne funkcioniše, privredna aktivnost se usporava, preduzeća teško funkcionišu što dovodi do pada zaposlenosti.

 
2.    DEFINICIJA I FUNKCIJE FINANSIJSKIH TRŽIŠTA

U svakoj ekonomiji postoje aktivni učesnici u ekonomskoj aktivnosti.
Učesnici u ekonomskim aktivnostima mogu se podeliti na suficitarni i deficitarni sektor između kojih se vrši prenos finansijskih sredstava. Prenos finansijskih sredstava od suficitarnog ka deficitarnom sektoru ima za posledicu stvaranje finansijske active i pasive i predstavlja finansijsku transakciju. Zbir finansijskih transakcija u okviru jedne privrede predstavlja finansijsko tržište te privrede.
Suficitarni i deficitarni sektor mogu biti sastavljeni od istih učesnika: građana, preduzeća, državnih organa, finansijskih institucija i sl. sa sedištem u toj zemlji ili inostranstvu.

Funkcija finansijskih tržišta je u suštini veoma jednostavna: ona povezuju suficitarni i deficitarni sektor kroz kupovinu i prodaju finansijskih instrumenata.
Kupovina i prodaja finansijskih instrumenata se može vršiti na sva načina:

1.    Direktno ili neposredno, gdje učesnici suficitarnog sektora kupuju finansijske instrumente deficitarnog sektora direktno: npr. građani kupuju akcije ili obveznice preduzeća; i
2.    Indirektno ili posredno, gdje pripadnici suficitarnog sektora kupuju finansijske instrumente finansijskih posrednika koji ta sredstva ulažu u deficitarni sektor.

 

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.