Odlomak

Pandemija korona virusa, kao bolest disajnih puteva, je svojom pojavom promijenila cijeli svijet.
S obzirom na brzo i lako širenje virusa, više od trećine svjetskog stanovništva je pozvano da ostane kući, dok je većina zemalja u svijetu čak odredila i mjere zabrane kretanja. U mnogim državama određen je policijski sat, čiji se interval mijenjao u skladu sa epidemiološkim prilikama, a inostrana putovanja su bila zabranjena skoro u potpunosti.
U dosadašnjim istraživanjima o društveno odgovornom poslovanju najčešće su se postavljala pitanja na koji način preduzeće može postići održiv razvoj u dugom roku, kako poboljšati imidž na tržištu, kako unaprijediti poslovanje i sl. Međutim u nepoznatim i kriznim situacijama poput ove izazvane pandemijom COVID-19, preduzeća su se ponovno našla pred novim izazovom koji je trebalo riješiti i koji će zasigurno dugo biti predmet budućih istraživanja.
Društveno odgovorno poslovanje je postalo sve prisutniji oblik strateškog djelovanja preduzeća zbog sve većeg pritiska javnosti, a sve u cilju zaštite i unapređenja društva i okoliša u kojem žive i djeluju. Društveno odgovorno poslovanje podrazumijeva dobrovoljno poduzimanje onih
poslovnih aktivnosti koje pozitivno utječu na prirodno, društveno i radno okruženje.
Maksimiziranje profita kao primarni cilj svakog menadžera, danas je zamijenjen donošenjem etičkih odluka koje doprinose društvu kao cjelini. Društveno odgovorno poslovanje se nameće kao jedini logičan odgovor kada su u pitanju krizne situacije, posebno kao što je ova pandemija izazvana korona virusom.
Istraživanjem se nastojalo ispitati da li su se preduzeća na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine pokazala društveno odgovornim prema svojim zaposlenima za vrijeme pandemije COVID-19 i da li je to uticalo na smanjenje stresa kod zaposlenih. Istraživanjem se pokušalo odgovoriti i na niz operativnih istraživačkih pitanja: kome su preduzeća društveno odgovorna, šta je mjera/pokazatelj društveno odgovornog poslovanja, koji su pozitivni a koji negativni efekti
društveno odgovornog ponašanja?

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Zaštita na radu

Komentari