Odlomak

Порези представљају основни облик формирања јавних прихода, покрића буџетских расхода и задовољавање јавних потреба.

Порез је давање у новцу, коју држава узима од појединца на основу својих власти, без директне противнакнаде, а у циљу покрића јавних терета, односно расхода.

Три основне карактеристике пореза:

• Обавезност давања;

• Не постоји директна противнакнада и

• Пореска давања су бесповратна.

Основне особине пореза су:

• Порез је јавни, тј. државни приход који се плаћа за задовољавање општих интереса;

• Порез је принудно давање;

• Порез је давање пореских обвезника без директне противнакнаде;

• Порези су изведени приход државе;

• Порези су редовни приходи и

• Порези се наплаћују у новцу.

Порез на додату вредност (ПДВ)

Порез на додату вредност дефинисан је као општи порез на потрошњу који се обрачунава и плаћа на испоруку добара и пружање услуга у свим фазама производње и промета добара и услуга осим ако законом није друкчије прописано.

ПДВ је неутралан за пореског обвезника јер порез садржан у примљеним рачунима за испоручене производе и услуге има право да одбије од своје пореске обавезе.

Пдв је кумулативни порез, што значи да се плаћа приликом сваке трансакције, све до коначног купца, да би произвођачи онда тражили повраћај за претходно више плаћени порез.

2.1. Основне карактеристике ПДВ-а

Основне карактеристике ПДВ-а су:

• Представља потрошни тип којим се опорезује набавка основних средстава;

• Утврђивање пореске обавезе врши се кредитним методом и

• Опорезивање промета производа и услуга обаља се по принципу одредишта тј. према месту потрошње.

Rating: 3.0/5. From 1 vote.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Ostalo

Više u Seminarski radovi

Komentari