Odlomak

Продузеће је данас једна важна цјелина на тржишту и да би се оно могло одвијати на најбољи могући начин мора имати седам важних функција, а то су: функција истраживања и студија развоја, развојна функција, функција управљања људским потенцијалима, набавна функција, производна функција, продајна функција и финанцијска функција. У овом раду је посебна пажња дата појму производне функције. Појам производне функције се употребљава у научним подручјима те представља широк појам. Након разматрања тржишног положаја потрошача и понуђача у различитим тржишним структурама, у микроекономици се проучавају фактори производне ефикасности понуђача. Производна функција представља физички однос између оутпута и инпута који овиси о количини услуга и производа, односно оутпута те количини ресурса употрјебљених у производњи, односно инпута. Задатак производне функције је врло сложен и обиман, и то толико обиман да се може обавити само ако се производња ослободи свих задатака који нису посредно везани уз непосредан процес производње. Такво растерећење производне функције од задатака који не спадају директно у његово подручје не значи да не треба имати најужу усклађеност с другим функцијама. Усклађеност је предуслов за испуњење очекиваних циљева у производњи, те се она мора поставити на начин да производна функција заузме средишње мјесто. Циљ рада је објашњавање производне функције с једним промјенљивим ресурсима, њезиних облика, слојева и утиецаја промјене у технологији производње. Такође је циљ објаснити функцију производње с више промјенљивих ресурса те приказати на који начин се одређује оптимална комбинација ресурса. Менаџери производње доносе одлуке које се односе на функцију производње и кориштење трансформацијских система. Управљање производњом је доношење одлука у функцији производње гдје треба нагласити: функцију, систем и одлуке. Менаџери производње су  одговорни за управљање одјелима гдје се производе робе и услуге, а производња се односи на функцију која производи робу или пружа  услугу у било којој организацији, а назива се пословна функција. Менаџери производње су менаџери трансформацијског процеса у предузећу. Издвојићемо пет главних одговорности за доношење одлука у управљању производњом а то су: квалитете, процес,   капацитет, залихе и радна снага. Код развоја управљања производњом постоје подручја: подјеле рада, стандардизација дијелова, индустријска револуција, научни студиј рада, међуљудски односи, модели одлучивања и рачунари

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Poslovna ekonomija /
  • Školska godina: 2023
  • Maturski Radovi, Bankarstvo/Finansije
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Ekonomski fakultet  

Više u Maturski Radovi

Komentari