Odlomak

Предмет нашег истраживања јесу менице као средства обезбеђења плаћања у савременом коорпоративном пословању. У савременим привредама и савременом коорпоративном пословању постоје ризици наплате потраживања, а меница се појављује као средство обезбеђења плаћања која повећава сигурност пословања.

Научни циљ овог рада јесте научна дескрипција значаја менице  као средство плаћања и посебно средства обезбеђења плаћања у савременим привредним системима, као и научни опис начина коришћења менице и потенцијалних проблема који из тог коришћења произилазе.

Друштвени циљ је приближавање појма менице и њихов утицај на повећању ефикасности и рационалности пословања у савременим привредним системима. Резулат овог истраживања треба да приближи меницу као ефикасно средство обезбеђења плаћања у савременом коорпоративном пословању.

Последња декада двадесетог века обележена је и значајним променама у режиму економске политике многих земаља, када су владе, нарочито земаља у развоју и земаља у транзицији, напуштањем режима регулације карактеристичним за етапу увозно суспститивне индустрализације,  извршиле либерализацију својих економија, ослањајући се на уклањање многих трговинских ограничења и екстензивне процесе економских реформи својих економија.

Почетак 21. века обележен је у нашој земљи великим променама у привреди који су се на макро нивоу одгледали у процесима транзиције и покушају одржавања макроекономске стабилности. На микро нивоу односно на нивоу предузећа процеси који су се дешавали на велике проблеме у одржавању ликвидности предузећа. У таквим условима афирмисала се меница као средство плаћања и обезбеђења плаћања.

Меница данас све више добија на значају како као инструмент платног промета, тако и као средство обезбеђења плаћања. Закон о извршном поступку који омогућава судски процес по убрзаном поступку када је у питању напалата менице још више је ставља у први план. Широко је распростањена употреба менице у пракси: као кредитни иструмент, између банака по основу реесконта, као инструмент плаћања, као средство обезбеђења или гарантовања по одређеном послу. Меница представља једну врсту хартија од вредности, тако да има све карактеристике вредносних папира, што значи да са њом треба опрезно – колико може да помогне и буде користан инструмент у свакодневном пословању, толико неадекватно руковање може довести до стварног или потенцијалног губитка вредности.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Komentari