Odlomak

Stečaj je jedna vrsta izvršnog postupka, ali ne nad pojedinim dijelovima imovine nekog dužnika, već nad njegovom cjelokupnom imovinom. Kako unovčavanje imovine i izmirivanje obaveza  prema povjeriocima traje obično duže vrijeme, stečaj nije jednokratan već obično kontinuiran i dugotrajniji proces.

Za razliku od nekih likvidacija privrednih društava, stečaj nije dobrovoljan,  a cilj stečaja je ravnomjerno namirenje povjerilaca, jer samo otvaranje stečaja znači da nema ili neće biti dovoljno novca da se svi povjerioci namire u punom iznosu njihovih potraživanja.

Postupak se pokreće pismenim zahtjevom stečajnog dužnika ili bilo kojeg povjerioca koji ima pravni interes. Postupak stečaja se može pokrenuti nad svim privredno-pravnim subjektima sa pravnim subjektivitetom, nad dužnikom pojedincem ili javnim preduzećem, a ne može se pokrenuti nad društveno političkom organizacijom ili fondom finansiranim iz budžeta. Razlozi za pokretanje stečajnog postupka su insolventnost ili očekivana insolventnost. Insolventnost nastaje onda kada subjekt nije u stanju da izvršava svoje prispjele obaveze u kontinuitetu od 60 dana. Očekivana insolventnost je procjena da subjekt neće biti u mogućnosti da izvršava svoje obaveze u narednom periodu i u tom slučaju pravo na zahtjev za pokretanje stečaja ima samo dužnik. Nadležan sud za stečaj je sud koji je stvarno nadležan u mjestu gdje subjekt ima sjedište.

Stečajni postupak je hitan.

Okončanjem stečaja prestaje postojati privredno društvo nad kojim je izvršen stečaj. Zakon o stečajnom postupku Republike Srpske  objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske broj: 16/16

Ovim zakonom uređuju se:

  • Uslovi za otvaranje stečajnog postupka,
  • Sam stečajni postupak,
  • Pravne posljedice  otvaranja i provođenja stečaja i
  • Reorganizacija stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 25 stranica
  • ekonomija /
  • Školska godina: 2024
  • Seminarski radovi, Bankarstvo/Finansije, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Ekonomski fakultet   VISOKA ŠKOLA ZA PRIMJENJENE I PRAVNE NAUKE Banja Luka "Prometej"

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Komentari