Odlomak

Uvod

Tržište se može definisati na različite načine u zavisnosti od svrhe definisanja. Različitost gledišta i definicija o tržištu izraz je poznate činjenice da je tržište kao fenomen veoma kompleksno, da postoje mnogobrojni aspekti analize tržista i različite forme u kojima se tržište ispoljava.

Posmatrano sa aspekta odnosa koji se uspostavljaju na tržištu, definiše se kao: ”sveukupnost odnosa ponude i tražnje koji na određenom mestu i odrđenom vremenu utiču na prodaju pojedinih roba i skup svih ustanova područja i uređaja koji omogućuju organizovani i stalni kontakt između kupaca i prodavaca.”

Tipologija tržišta

Tipologija tržišta se odnosi na klasifikaciju tržišta prema različitim kriterijumima. Oni mogu biti mnogobrojni ali u osnovi razlikujemo sledeće klasifikacije tržišta.

Osnovna podela tržišta:

– prema vrstama i količinama proizvoda;

– prema prostoru na kome se odvija;

– prema mogućim međuodnosima ponude i tražnje i

– prema mogućim načinima prodaje i fizičke distribucije proizvoda.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese