Odlomak

               Транспортно пословање привредних организација односи се на транспорт робе. Транспортно пословање предузећа подразумијева допрему, унутрашњи транспорт и отпрему робе.Допрема је транспорт набављене робе од мјеста преузимања од добављача до складишта предузећа. Унутрашњи транспорт обухвата кретање робе у оквиру једног привредног предузећа. У производним предузећима се унутрашњи транспорт односи на: кретање материјала у самом складишту од момента његовог уношења и смјештаја, па све до изношења приликом издавања из складишта, пренос материјала од складишта до првог радног мјеста, пренос између радних места и погона,  пренос довршене производње са последњег радног мјеста у складиште готових производа, кретање готових производа — уношење, смјештај и изношење из складишта, пренос недовршене производње и полупроизвода на привремено лагеровање у међуфазна складишта, кретање амбалаже, машина и других оруђа за рад, отпадака и др. у границама предузећа. У трговинским предузећима унутрашњим транспортом називамо: кретање робе у оквирима складишта, продавница и стоваришта, пренос робе из складишта у продајна стоваришта, приручна складишта продавница и саме продавнице. Отпрема представља транспорт продате робе од мјеста лагеровања до мјеста преузимања од стране купца. Допрема и отпрема робе представљају спољни транспорт пошто се одвијају на релацијама предузеће — спољни свијет, док је унутрашњи транспорт појава интерног карактера у самом предузећу.

Транспорт је самостална привредна дјелатност која се бави преносом материјалних добара, људи и вијести са једног мјеста на друго.  Збога тога је од изузетног значаја за предузеће и његов опстанак на трзишту, добро организовање и управљање процесом транспорта. На основу  истраживања утврђено је да транспортни троскови представљају ½ укупних логистичких троскова што свједочи о све већем утицају транспорта у систему физичке дистрибуције. Транспорт је важна пословна функција која на неколико начина утиче на економију предузећа. Без обзира о ком виду транспорта је ријеч, он узрокује одређене транспортне трошкове који у структури цијене производа могу бити веома високи. Уколико  је лоше организована транспортна функција може доћи до застоја у производњи који озбиљно угрожава финансијске резултате предузећа. Док са становишта маркетинга транспорт има најважнију функцију, а то је благовремен и квалитетан превоз готових производа у производном или трговинске робе до купца у трговинском предузећу, како не би дошло до проблема. Бржи и ефикаснији транспорт може веома значајно да утиче на смањење губитака на роби.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Poslovna ekonomija /
  • Školska godina: 2023
  • Maturski Radovi, Bankarstvo/Finansije
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Ekonomski fakultet   ЈУ CШЦ „Голуб Куреш“ БИЛЕЋА

Više u Maturski Radovi

Komentari