Odlomak

У привредном и административном свету реч ревизија је доста присутна, односно често се употребљава. Појам „ревизија“ потиче од латинског израза “revisio”, што на српском језику означава “поновно виђење, поновно гледање, преглед, обнову процеса, последњи преглед слога пред штампу“. Поред наведеног одређења појма, може се закључити да ревизија и посао ревизије није карактеристичан само за економско привређивање. Ревизију у пословању предузећа, према проф. Куколечи, представља „…Свака системска и детаљно проведена накнадна контрола пословања привредне организације или …Ревизија финансијског пословања обухвата детаљно испитивање читавог пословања у одеређеном периоду или испитивање једног ужег сектора; врши се кад је потребно прецизно расветлити право стање; кад се сумња на постојање финансијских злоупотреба, или кад је то потребно органима управљања из неких посебних разлога.“

Такође, проф. Куколеча дефинише појма ревизије који се појављује и у судству „…где значи обнову судског спора на захтев једне од странака у спору на основу нових доказа …, у администрацији ревизија је „…измена и допуна закона и других постојећих позитивноправних прописа…“, у науци је то измена и допуна ауторског дела.

На основу датих дефиниција, може се рећи да се ревизија појављује у више области и за сваку има посебно значење. Ревизију у сваком случају обављају лица, а ни у ком случају машине, па се према томе каже да ревизија представља интелектуалну активност. Лице које обавља ревизију има звање ревизор само у ситуацијама које проф. Куколеча наводи за рачуноводствено исказивање финансијског пословања, док за све друге случајеве ревизор се не наводи и не помиње у пракси као лице које покреће или спроводи ревизију (Станишић,  Станојевић, 2009: 13).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Komentari