Odlomak

BILANSI BANKE I PROFITABILNOST
1. Šta predstavlja bilans stanja banke?

Bilans stanja u formalnom smislu predstavlja dvostrani račun, na čijoj jednoj strani je prikazano stanje sredstava, odnosno imovine (na strani aktive), a na drugoj strani stanje obaveza, odnosno fondova (strana pasive).
Aktiva:

 • Poslovna aktiva:
  • poslovna sredstva (plasmani, stalna sredstva, neuplaćeni upisani kapital, avr)
  • nepokriveni gubitak,
 • vanposlovna sredstva

Pasiva:

 • Poslovna pasiva:
  • depoziti
  • uzeti krediti
  • druge obaveze
  • pvr
  • kapital banke
 • vanposlovna pasiva

Kapital banke se nalazi u pasivi bilansa stanja i predstavlja najstabilnijideo finansijskog potencijala banke, koji je kao nedepozitni izvor sredstava trajno uložen u banku i predstavlja regulatorni uslov za osnivanje i uspešno poslovanje banke.

 

 

 

 

2. Šta predstavlja bilans uspeha banke?
U bilansu uspeha prikazani su prihodi i rashodi banke u toku određenog obračunskog perioda, kao i finansijski rezultat – neraspoređeni profit (dobit) ili nepokriveni gubitak.
Prema osnovnim grupama prihoda i rashoda bilans uspeha se svrstava u tri podbilansa:

1) poslovni prihodi, rashodi i rezultat banke (kamate, naknade, provizije, dividende, učešća…)
2) neposlovni i vanredni prihodi i rashodi i rezultat banke (kapitalni gubitak, dobitak, prihodi i rashodi iz ranijeg perioda, viškovi, manjkovi, otpisi potraživanja)
3) revalorizacioni prihodi i rashodi i rezultat banke (efekti revalorizacije osnovnih sredstava, nematerijalnih ulaganja, kapitala, kursnih razlika…)

Profit, odnosno dobit ostvarena po godišnjem obračunu se na bazi odluke nadležnog organa (po pravilu Skupštine akcionara) raspoređuje na:

 • sredstva koja će se isplatiti akcionarima na ime dividende
 • rezerve banke
 • neraspoređeni profit

Tekući gubitak se pokriva na teret:

 • neraspoređenog profita iz prethodnih godina
 • sredstavaq rezervi

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese