Odlomak

Energetika je oblast privrede koja se bavi proizvodnjom, prenosom i distribucijom
energenata i energije. ekonomskom smislu je energetika skup privrednih aktivnosti
usmerenih na istraživanje i proizvodnju primarnih ili sekundarnih izvora energije, transformaciju, prenos i distribuciju do potrošača. U filozofskom smislu je energetika
pogled na svet koji sve što postoji i sve što se zbiva u prirodi i društvu svodi na energiju , čak i materiju i duh. Energetika se bavi proizvodnjom i prometom čvrstih, tecnih i
gasovitih energenata kao i električnom i nuclearnom energijom. hidro, sunčeva, vetara, talasa i geotermalna energija. Energija se troši najviše u oblasti transporta, grejanja, osvetljenja i u tehnološkim procesima. Jedan od zadataka energetike je ekonomična
proizvodnja i smanjenje gubitaka energije, efikasan raspored proizvođača i izbor najboljeg
transportnog sredstva. Pored ovoga, važan zadatak je i smanjenje negativnog uticaja na
čovekovu okolinu. To uglavnom znači smanjenje emisije gasa koji doprinosi efektu
staklene bašte (CO2), kao i drugih štetnih proizvoda (oksidi sumpora i azota, pepeo, čađ
itd.) koji nastaju tokom proizvodnje energije. Energetika je tradicionalno najvažnija oblast delovanja u EU. Od osnivanja Evropske
zajednice za ugalj i čelik, pitanje snabdevanja energijom je jedno od najvažnijih pitanja
kojima se Evropska zajednica bavi. Stoga nije iznenađujuće što regulacija energetskog
sektora ostaje jedna od najvažnijih oblasti aktivnosti institucija EU. Mnogo je razloga zašto
se smatra da energija ima značajan uticaj na sve druge ekonomske i društvene sektore u
Evropi. EU u celini zavisi od uvoza energenata, a ta zavisnost se gotovo kontinuirano
povećava, a uz ograničenost energetskih resursa u EU, obilje i konkurentnost opadaju. Energija za sve ostale sektore privrede, što je zajednička akcija država članica EU i
institucija EU. Posledica ovih situacija je da regulacija u energetskom sektoru utiče na
regulaciju u svim ostalim sektorima. Regulativa u energetskom sektoru važna je za
smanjenje siromaštva, zaštitu potrošača, razvoj društvenih odnosa i sposobnost država
članica da razvijaju svoje socijalne institucije. Različiti drugi mehanizmi EU se ogledaju u
energetskom sektoru. Propisi iz oblasti zaštite konkurencije, zaštite života i životne sredine, zaštite potrošača, ljudskih prava, vladavine prava i imovinskih odnosa imaju svoje
manifestacije u energetskom sektoru.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese