Odlomak

У укупном загађењу животне средине медицински отпад не заузима велики део, али је он потенцијално међу најопаснијим врстама отпада, јер може да доведе до зараза и тровања.

Загађење које долази из здравствених установа је специфично и може да буде веома опасно, како по здравље људи који раде у здравственим установама, тако и по здравље околине, односно становништва и екосистема у којем се тај отпад складишти.
Овај отпад се дели на болнички (болничко загађење) и медицински (медицинско загађење).
Болничко загађење је шири појам који подразумева све врсте отпада, течни и чврсти: корисни, онај који може да се рециклира, а који долази, на пример, од болничке администрације, претежно папир или из болничке кухиње, и штетни и потенцијално опасни.
Медицински отпад потиче од средстава и материјала који се користе у дијагностици или током лечења пацијената. Опасни медицински отпад се дели на инфективни, хемијски, радиоактивни.

Медицински отпад, како опасан, тако и неопасан, ствара се у здравственим установама у различитим количинама, што зависи од типа установе, броја постеља, болести које се лече и типа медицинских услуга које се пружају. Према томе, опасни медицински отпад представља озбиљан здравствени и хигијенски ризик за здравствене раднике, особље, пацијенте и особе које се баве прикупљањем, складиштењем и одлагањем медицинског отпада.     Неодговарајуће одлагање опасног медицинског отпада представља и извор загађења животне средине.

Професионалцима у здравственом сектору, надлежним за управљање медицинским отпадом, неопходна су знања и вештине за смањење стварања количине медицинског отпада, његово разврставање, прикупљање, складиштење, транспорт, прераду и привремено или коначно одлагање, као и одговарајућа стручна упутства и препоруке у вези са применом адекватних метода и техника за управљање отпадом.

Важан делокруг рада професионалаца задужених за руковање и збрињавање медицинског отпада је и процена ризика и обезбеђење мера превенције у циљу заштите запослених пре свега у здравственом сектору и корисника здравствених услуга, као и заштита животне средине.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Zaštita životne sredine

Komentari