Odlomak

Мобилност и саобраћај у Европи у великој мери зависи од увоза нафте. Укупна потрошња енергије у саобраћају у Европи 2013. године је износила 348Mtoe. Највећа количина потрошене енергије односи се на друмски саобраћај (81,7 %), након чега следи ваздушни (13,9 %), железнички (2,0 %) и водни (1,6 %) саобраћај. Сектор саобраћаја у великој мери зависи од фосилних горива и одговоран је за око четвртину емисија гасова са ефектом стаклене баште у ЕУ (24,3 % у 2012. години). Алтернативним горивима (биогорива и природни гас) је покривено око 5 % потрошње у друмском саобраћају у ЕУ, од чега је 90 % биогориво. Из овог разлога, земље ЕУ су уложиле велике напоре у замену фосилних горива алтернативним горивима, а једна од опција су горива из обновљивих извора – биогорива. Биогорива су једна од опција да се допринесе безбедности и диверсификацији снабдевања енергијом у саобраћају, смањењу зависности од нафте, руралном развоју и смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баштен (GHG).

Производња биогорива пружа нове могућности за коришћење пољопривредних и енергетских усева, остатака у пољопривреди и шумарству и токова отпада. Осим тога, еколошки, социјални и економски позитивни утицаји су препознати као последица производње и коришћења биогорива. Диверзитет сировина и велики број начина производње чини обрачун учинка биогорива у погледу емисије гасова са ефектом стаклене баште прилично сложеним у поређењу са фосилним горивима. Будућност развоја биогорива у великој мери зависи од политичке подршке и технолошког коришћења нових обећавајућих опција које користе лигноцелулозну биомасу, биомасу водених система итд. и успостављања праведног, јединственог тржишта са фосилним горивима у смислу израчунавања емисија гасова са ефектом стаклене баште.

Течна биогорива тренутно представљају најзначајнију врсту алтернативних горива, и чине око 5% укупних горива која се користе у друмском саобраћају у Европској унији. Велики део чине биогорива која су намешана са конвенционалним горивима (етанол у бензину и биодизелнамешан са дизел горивом).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Geodezija

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Komentari