Odlomak

Рециклажа представља процес којим се отпадни материјали поновно употребљавају за израду нових производа, чиме се смањује потреба за коришћењем природних ресурса и смањује количина отпада који завршава на депонијама. У данашње време, када је заштита животне средине постала један од најважнијих глобалних изазова, рециклажа игра кључну улогу у одрживом управљању чврстим отпадом. Чврст отпад обухвата све врсте отпада које настају у домаћинствима, индустрији, комерцијалним објектима и јавним институцијама. Овај отпад може бити органски, као што су остаци хране, или неоргански, као што су пластика, метали, стакло и папир. Неправилно управљање чврстим отпадом доводи до загађења земљишта, воде и ваздуха, угрожавајући здравље људи и животну средину. Посебно значајан део чврстог отпада чине папир и стакло, материјали који се могу рециклирати и поновно користити, чиме се смањује њихов негативан утицај на животну средину. Рециклажа папира помаже у смањењу крчења шума, чувајући драгоцене шумске екосистеме, док рециклажа стакла смањује потребу за екстракцијом и прерадом природних сировина, као што је песак.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА /
  • Školska godina: 2023
  • Maturski Radovi, Ekologija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Hemijski fakultet  

Više u Maturski Radovi

Komentari