Odlomak

UVOD

Ambalaža predstavlja sredstvo koje prihvata proizvod ili ga štiti do upotrebe proizvoda. Ambalaža je celina koja se predstavlja kupcu, jer ipak je ambalaža sastavni deo svakog proizvoda, služi kao zaštita i pruža sve potrebne informacije o sadržaju. Staklena ambalaža je inertna u odnosu na sadržaj, i ispunjava sve neophodne uslove kao što su dobro podnošenje termičkog tretmana  i omogućavanje hermetičnosti. U ovom projektnom radu bavićemo se analizom stakla kao ambalaže od nastanka sirovine što spada u primarnu proizvodnju, potom izrada same staklene ambalaže što spada u sekundarnu proizvodnju, zatim oblikovanje i funkcije koje staklo ima do odbacivanja ambalaže i recikliranja iste. Sama staklena ambalaža prezentuje veliki deo prehrambenih proizvoda, a same karakteristike kao što su providnost, fizičko-mehaničke karakteristike, niska cena stavljaju je u prvi plan kada se dovodi u pitanje pakovanje proizvoda koji su namenjeni za ishranu ljudi.

Hemijski sastav stakla

Staklo je neorganski produkt topljenja koji je ohlađen bez kristalizacije. Javlja se kao legura oksida. Staklo za proizvodnju staklene ambalaže je po hemijskom sastavu vrsta natrijum-kalcijum-magnezijum-alumo-silikata koja nastaje topljenjem odabranih, prirodnih i veštačkih sirovina u specijanim pećima na temperaturi od oko 14500C. Pored navedenih elemenata staklo sadrži i okside kao što su: SiO2, CaO, MgO, Al2O3, Na2O, B2O3, K2O, ZnO, PbO, BaO.

Sama osnova hemijskog sastava stakla čini SiO2, a u staklo se unosi kvarcnim peskom odgovarajućeg kvaliteta. Silicijum dioksid je jedinjenje sa verifikujućom osobinom, ima sposobnost da pri topljenju prelazi u staklastu masu i tu svoju osobinu predaje i drugim materijama koje grade staklo. SiO2 daje staklu sjajnost, povoljno utiče na fizičke i hemijske osobine stakla. Kamen krečnjak unosi u staklo CaO. Kalcijum oksid služi da povećava nerastvorljivost i poboljša fizičke osobine stakla. Dodavanjem sode, tačka topljenja snižava se na oko 1000˚C, ali time staklo postaje rastvorno u vodi (vodeno staklo). Da bi se to sprečilo, dodaje se krečnjak (koji otpuštanjem ugljen-dioksida prelazi u kalcijum oksid – CaO).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese