Odlomak

Planiranje predstavlja filosofiju ponašanja preduzeća koja bazira na potrebi za sistematčnim i kontinuelnim razmišljanjem o budućnosti pre neposrednog reagovanja. U pitanju je obilik kauzaliteta, odnosno sagledavanje budućih posledica i sadašnjih odluka.
Gde zapravo povući liniju između sadašnjeg raspolaganja resursima, planiranjem, i investiranjem, i između budućnosti gde će i rezultati efektirati, pitanje je na kome se lome koplja doktrine i praktičnog funkcionisanja svakog privrednog subjekta.
Planiranje je primarna i suštinska faza procesa menadžmenta kao i bitna odgovornost svih menadžerskih nivoa. Planiranje predstavlja formulisanje ciljeva i načina njihovog prilagođavanja, koje je koordinirano sa stvaranjem i prilagođavanjem organizacione strukture, stila vođenja i modela kontrole. Planiranje pomiruje dve stvari, teoriju i praksu, misao i delovanje.
Planiranje je pre svega izbor ciljeva i određivanje načina njihovog ostvarenja. Rezultat procesa planiranja su planske odluke. Ciljevi su osnovna planska odluka. Ostale planske odluke služe ostvarenju ciljeva glavne planske odluke.
Planske odluke su vodilje za menadžmentski tim kao i druge interesne grupe preduzeća. Planske odluke su važan faktor jer u sadašnjem trenutku se postižu ciljevi koji dolaze u neposrdenoj budućnosti. Obzirom da svaki subjekat u svom poslovanju računa sa izvesnom stabilnošću i izvesnošću projekata, trenutak i proces planiranja su važna početna faza procesa.
To dakle nije samo čin već čitav proces , promene su kontinuelne, stoga je i planiranje kontinuelno. Planiranje se odvija u ciklusima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Menadžment u zdravstvu -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  Visoka zdravstvena škola strukovnih studija  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari