Odlomak

Endokarditis predstavlja upalu endokarda odnosno unutrašnje avaskularne membrane srca i srčanih valvula. Može biti: infektivni, trombolitički nebakterijski, reumatski, endokarditis u sistemskom lupusu eritematideusu, u reumatoidnom artritisu  itd.

Infektivni endokarditis mogu prouzrokovati razne bakterije, virusi, rikecije i gljivice. Ovaj oblik endokarditisa se javlja  veoma često kod starije populacije sa infekcijom valvula, a bez anamnestičkih podataka o ranijim oboljenjima srca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 27 stranica
  • Patologija prof.dr Radoslav Gajanin
  • Školska godina: prof.dr Radoslav Gajanin
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Panevropski univerzitet Apeiron u Banja Luci  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari