Odlomak

U v o d

Plan (ili procena) prihoda I troškova za određeno razdoblje u budućnosti. U uravnoteženemo budžetu prihodi I rashodi su jednaki.

Budžeti su nužni zato što prihodi I troškovi ne nastaju istovremeno. U velikim kompanijama izrada budžeta je godišnji postupak, pri čemu se budući prihodi I troškovi razbijaju na mesečne (ili čak nedeljne) procenjene vrednosti.

Za pripremu proračuna potrebno je nekad I više meseci. Započinje se procenom prodaje I prihoda, zatim se prelazi na procenu troškova za material, administariju, proizvodnju, istraživanje, distribuciju I tako dalje, koji će biti potrebni za tu razinu prodaje.

Izrada nacionalnog proračuna je takav process koji se provodi za čitavu državu. Budžeti kapitala rade se za razdoblje duže od jedne godine. Njima se procenjuju budući kapitalni rashodi te zaduživanje potrebno za njih.

 

 

 

 

 

ISTORIJAT BUDŽETA

U teoriji ne postoji jedinstveno mišljenje kada se pojavio budžet. Jedan broj finansijskih pisaca smatra da se je budžet pojavio tokom XV veka. Drugi autori smatraju da je budžet nastao mnogo ranije. Bez obzira na to da li se budžet pojavio ranije ili kasnije, sigurno je da koncept savremenog budžeta vodi poreklo iz Engleske i Francuske i razvoja njihovih parlamentarizama.

Reč budžet potiče od francuske reči “bouge” i “bougette”, što znači kožna torba.

U Engleskoj ova reč ima isto značenje kao i “budget”. U literaturi se tvrdi da je ovaj termin nastao u britanskoj parlamentarnoj praksi. Naime, prilikom podnošenja predloga budžeta, ministar finansija je taj predlog vadio iz kožne torbe. Termin budžet je prvi put upotrebljen u francuskom zakonodavstvu 1806. godine. Kasnije su ga prihvatile i nauka i praksa u gotovo svim zemljama sa istim značenjem.

 

 

 

 

 

POJAM BUDŽETA

Prihodi prikupljeni od poreza, doprinosa i drugih davanja radi zadovoljavanja javnih potreba raspoređuju se na određene korisnike i za utvrđene namene primenom raznih instrumenata. Najznačajniji među njima svakako je budžet, kojim se u većini savremenih država raspoređuje najveći deo javnih prihoda.

Uz njega značajan deo prihoda se raspoređuje putem fondova, finasijskih planova i posebnih računa koji imaju sve veću ulogu za finansiranje određenih javnih potreba teritorijalno – političkih jedinica.

Budžet je računsko – pravni akt, plan prihoda i rashoda države, utvrđen za određeno vremensko razdoblje, koje obicno traje jednu godinu, radi ostvarivanja finansijskih, ekonimskih, socijalnih i drugih ciljeva.

Budžet je organizacioni instrument. Ciljevi organizacije definišu specifične poslove koje treba obaviti, kako ih objediniti, kao i posebne nivoe operacija, dok standardi performanse organizacije, ili norme, postavljaju anticipirane nivoeindividualnog učinka. Budžet je instrument preko koga se kvantifikuju poslovi ufinansijskom smislu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese