Odlomak

Uvod

Carine i carinski sistem određene države je od odgromnog značaja za razvoj i zaštitu domaće privrede. Bez modernih carina i carinskog sistema ne može se ostvariti ni privredni prosperitet zemlje, a niti njeno uključivanje u međunarodne tokove. Carina je snažan izvor budžetskih prihoda države.
Carina i carinski sistem moraju da se stalno menjaju, dopunjuju i usavršavaju, sve u cilju da carina bude ekonomski faktor zaštite i razvoja domaće privrede.  Na tom planu, država ne može imati samo autonomna rešenja, nacionalna rešenja, već su u carinski sistem moraju inkorporirati i savremena međunarodna rešenja pre svega, predviđena kod niza razvijenih država, kao i rešenja koja postoje u međunarodnim organizacijama, pre svega u Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO).     To je uslov, bez kojeg se ne može razvijati domaća privreda, niti uključivati ista u međunarodne privredne tokove.
Carina ima posebnu ulogu i pri premošćavanju carinskih i vancarinskih barijera koje postoje, posebno kod niza ekonomskih integracija, pa i carinska unija. U tim slučajevima, moraju se tražiti odgovarajuća pravna i ekonomska rešenja kako bi robe i proizvodi iz zemalja   koje se nalaze izvan takvih regionalnih ekonomskih integracija mogle da dopru i na tržištu (na primer, putem zaključivanja posebnih ugovora o carinskim preferencijama i drugih ugovora kojima bi se unapredila robna razmena izmedju zemalja ekonomske integracije i zemalja koje se nalaze izvan tih integracija). Primer za to je  Evropska unija (EU) i privredna saradnja zemalja izvan EU sa ovom integracijom, gde se putem opšte šeme preferencijala nastoji unaprediti privredna saradnja EU sa određenim zemljama.
Možemo reći dа bez cаrinа domаćа proizvodnjа i privredni rаzvoj mogu dа imаju poteškoćа, kаo kаd je u pitаnju njihiv rаzvoj, tаko i njihiv opstаnаk. Ali cаrinа ne sme dа bude instrument sprečаvаnjа uvozа, jer bi sprečаvаnje uvozа dovelo do stаgnаcije domаće proizvodnje. Uvoz je znаčаjаn sа tog poljа što se domаći proizvođаci mogu ugledаti nа strаne, kаo i nа njihovа rešenjа po pitаnju nаčinа po kojimа se proizvodi dizаjnirаju, reklаmirаju itd

Naša zemlja očekuje da uskoro i ona zaključi, poseban sporazum sa EU o asocijaciji i pridruživanju, sa perspektivom punopravnog uključivanja u Evropsku uniju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ostalo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese