Odlomak

Slobodna trgovina podrazumeva međunarodnu trgovinu bez intervencija vlasti. Preciznije, slobodna trgovina znači neometan protok dobara i usluga između država, koristimo je da bismo odredili ekonomsku politiku partija i interesnih grupa koje se zalažu za povećanje ovakvog vida trgovine. Relativni troškovi, korist i uživaoci koristi slobodne trgovine predmet su akademske rapsrave, rasprave ekonomista, vladai interesnih grupa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari