Odlomak

1. Uvod
Ček predstavlja pismenu ispravu kojom izdavalac/potpisnik daje banci bezuslovnu naredbu da podnosiocu isplati naznačenu sumu novca. Za razliku od menice, koja se izdaje i kada nema novca na računu, ček se izdaje samo uz postojanje novčanog pokrića.
Ček sadrži:
1) označenje da je ček, napisano u samom slogu isprave ili, ako je ova izdana na stranom jeziku, izraz koji na tom jeziku odgovara pojmu čeka;
2) bezuslovni uput da se plati određena svota novca iz trasantovog pokrića;
3) ime onoga koji treba da plati (trasat);
4) mesto gde treba platiti;
5) označenje dana i mesta izdanja čeka;
6) potpis onoga koji je ček izdao (trasant).
Ček koji je plativ u zemlji može se trasirati samo na banku. Ček plativ van zemlje može se prema zakonu mesta plaćanja trasirati na druga lica.
U pogledu trasanata i trasata razlikujemo bankarski ček kod koga je trasat banka i nebankarski ček kod koga je trasat neka firma ili fizičko lice.
S obzirom na namenu ček može biti :
– gotovinski,
– virmanski,
– obračunski,
– barirani,
– putnički,
– akreditivni,
– cirkularni…

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari