Odlomak

Savremena poljoprivredna proizvodnja ne može se zamisliti bez primene đubriva, posebno sa aspekta boljeg korišćenja biološkog potencijala rodnosti biljaka koje čovek uzgaja. U protivnom, prinosi bi se značajno smanjivali, bez obzira na primenu svih drugih agrotehničkih mera, kao što su obrada zemljišta, zaštita i nega useva, navodnjavanje…
Za značaj primene đubriva u ishrani biljaka znalo se od davnina. Još su stari Rimljani zapažali pozitivan uticaj životinjskog izmeta na rast i razvoj biljaka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari