Odlomak

Najevidentnija globalna promena je urbanizacija, čime je 21. vek nazvan vekom urbanizacije, jer većina svetske populacije živi u gradovima. Rapidnim rastom populacije u urbanim sredinama, dolazi do povećanja količine komunalnog otpada koji, pored socijalnog i ekonomskog uticaja, ima uticaj i na životnu sredinu. Odlaganje i eliminisanje komunalnog otpada postaje sve više opšti problem iako je istovremeno izrastao iz lokalnih okvira. Osim što količine otpada rastu sa povećanjem broja stanovnika, one se povećavaju i sa povećanjem životnog standarda. Otpad predstavlja opasnost po životnu sredinu, kao i gubitak resursa i energije koja bi se mogla ponovo iskoristiti.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari