Odlomak

Postoje brojni instrumenti koji čine sistem informisanja preduzeća jednostavnim, bržim i efikasnijim. Jedno od najvažnijih analitičkih sredstava koje koriste mnoge menadžerske strukture jeste analiza trošak-obim-rezultat, poznata kao CVP (cost-volume-profit) analiza.

Sama tema ovog seminarskog rada analiza trošak-obim-profit ili CVP analiza, nam govori mnogo o složenosti upravljanja ukupnim troškovima, ukupnim prihodima i dobitkom preduzeća. Predmet istraživanja u radu je bila CVP analiza uz pomoć koje smo bolje objasnili prelomnu tačku. Ključna uloga CVP analize je u donošenju poslovnih odluka preduzeća i predviđanju prihoda, troškova, kao i finansijskog rezultata.

Kada posmatramo savremene uslove poslovanja evidentno je da se preduzeće susreće sa nizom različitih izazova koji utiču na njegovo poslovanje, kako na samom tržištu, tako i u društvenom okruženju. Globalizacija koja je danas sve prisutnija dovodi do zaoštravanja tržišne konkurencije, te povećanja rizika i neizvesnosti. Da bi se smanjio uticaj globalizacije neophodno je redovno da vršimo CVP analizu. CVP analiza se može definisati kao osnovni alat za planiranje koje koriste menadžeri preduzeća. Ona objašnjava odnose prihoda, troškova i dobiti, kao i koristi kod izbora asortimana proizvoda, politike obezbeđivanja cena, višesmenskog rada i slično.

Sve analize, pa i CVP imaju svoje prednosti i mane, pa se preduzeća prilagođavaju odgovarajućim kriterijumima kao i elementima koji su ključni za realizovanje ove analize. Prelomna tačka je jako značajna kod CVP analize, jer ona određuje obim realizacije kao i iznos prihoda, koji mora da bude jednak zbiru fiksnih i varijabilnih troškova uzrokovanih nastalim prihodima. Što nam govori da prelomna tačka uvek utvrđuje određeni vremenski period. Neophodno je razmotriti sve uticaje na prelomnu tačku kako bi doneli pravu poslovnu odluku za preduzeće.

Izložen pojednostavljen metod analize prelomne tačke vam nudi skenersku tj. rentgensku sliku vašeg biznisa. Analiza prelomne tačke rentabilnosti je jedan od ključnih elemenata za određivanje iznosa profita za bilo koji stvarni ili planski nivo prodaje u jedinicama ili u dinarima.

Svi menadžeri imaju korist od ovako pojednostavljene tehnike finansijske analize i menadžmenta.

1. Pojam i značaj CVP analize

CVP analiza predstavlja poznavanje troškovne i prihodovne funkcije. Međutim, pored svega navedenog treba pojasniti odnos prihoda, troškova i profita i njihovih karakterističnih odnosa na početku obračunskog perioda preduzeća, kada smo suočeni sa iznosom fiksnih troškova koji će u obračunskom periodu nastati bez obzira na nivo aktivnosti privrednog subjekta.

Preduzeće fiksne troškove može nadoknaditi ostvarivanjem prihoda.
„Realizacija proizvoda ostvaruju se prihodi koji su proporcionalni obimu realizacije (visina prihoda direktno zavisi od visine prodajnih cena i obima realizacije).“
Prema tome, ne može se celokupan iznos prihoda koristiti za pokriće fiksnih troškova, jer sa obavljanjem aktivnosti nastaju varijabilni troškovi koji su srazmerni obimu aktivnosti. Kada su prodajne cene veće od varijabilnih troškova po jedinici proizvoda preduzeća iz ostvarenih prihoda može da nadoknadi sve varijabilne troškove, a preostali iznos služi za nadoknađivanje fiksnih troškova.

Ova analiza je popularna među višim rukovodstvom i to pre svega zbog svoje jednostavnosti i mogućnosti relativno lake procene značajne za globalne tokove rentabiliteta, koji su usmereni na kratkoročno planiranje zbog niza drugih razloga.

CVP analiza predstavlja poznavanje troškovne i prihodovne funkcije. Međutim, pored svega navedenog treba pojasniti odnos prihoda, troškova i dobiti i njihovih karakterističnih odnosa na početku obračunskog perioda preduzeća, kada smo suočeni sa iznosom fiksnih troškova koji će u obračunskom periodu nastati bez obzira na nivo aktivnosti privrednog subjekta. Preduzeće fiksne troškove može nadoknaditi ostvarivanjem prihoda.

Moguće su razne situacije u preduzeću, a to su:
• da preduzeće ne može prodajnom cenom da nadoknadi ni varijabilne troškove po jedinici proizvoda, pa preduzeće iskazuje gubitak koji je poznatiji kao kontribucioni,
• da razlika između prodajne cene i varijabilnih troškova po jedinici proizvoda nije dovoljno velika ili nije prodato dovoljno proizvoda kako bi se pokrili svi fiksni troškovi, pa preduzeće iskazuje gubitak,
• da preduzeće između prodajne cene i varijabilnih troškova po jedinici bude dovoljno velika, pa da se pokriju svi fiksni troškovi u u tom slučaju preduzeće ostvaruje dobitak.

Na kraju možemo još jednom definicijom da definišemo CVP analizu koja istražuje ponašanje ukupnih prihode, ukupnih troškova i operativne dobiti kao promene nivoa outputa, prodajnih cena, varijabilnih troškova po jedinici ili fiksnih troškova. Značaj ove analize zasniva se uglavnom na poslovnim odlukama koje su tipa „šta ako“ i zbog toga je ona jedan od najčešćih alata poslovnog odlučivanja u preduzeću. Kvalitet poslovne odluke prvenstveno zavisi od kvaliteta informacija na bazi kojih su one donete. Obračun troškova po aktivnostima pruža precizniji uvid ponašanje troškova i na taj način se oplemenjuju CVP analizu i obezbeđuju bolju podlogu za donošenje poslovnih odluka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari