Odlomak

Paralelno sa razvojem modernih informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) javljaju se i različite ideje o kombinovanju najnovijih tehnoloških dostignuća i njihovoj sofisticiranoj primeni, u cilju maksimalnog korišćenja tih potencijala. Kada se takve zamisli sprovedu u dela, nastaju izuzetne, do pre neku godinu nezamislive realizacije. Informaciono komunikacione tehnologije postaju temelj i osnova organizovanog života. Zamisli, ideje, planovi, administacija, poslovanje različitih subjekata, saobraćaj, kontakti sa bazama podataka najudaljenijih korespodenata i tako dalje – sve to je u modernom svetu nezamislivo bez informaciono komunikacionih tehnologija.
Razvijene zemlje su već odavno upotrebom tih tehnologija prešle u eru elektronskog poslovanja, a samim tim i u eru elektronske uprave, javne uprave razvienih zemalja su time u mnogo tome pomogli svojim građanima.
Kako se i kod nas odvija praćenje i implementacija modernih svetskih trendova, došli smo do vremena kad je i kod nas došlo do implementacije elektronske uprave, tj. došlo je do implementacije informacionog sistema javne uprave.
Koliko je zapravo portal ,,euprava“ koristan za građane Republike Srbije predstavlja pitanje na koje je iz ovog ugla jednostavno dati odgovor, ali kako bi smo potpunije odgovorili na ovo pitanje potrebno je da se prvenstveno upoznamo sa terminom elektronska uprava, a nakon toga i analiziramo prednosti i mane samog portala ,,euprava“. Najveći problemi sa kojima se sreću građani pri obavljanju svakodnevnih poslova, kao što su: gužve na šalterima, komplikovane procedure, dolaženje više puta radi obavljanja jednog te istog posla, posećivanje više institucija radi završenja istog posla, obimni obrasci i formulari, trajanje radngog vremena na šalterima, nepotrebno usložnjavanje jednostavnih poslova, visoki administrativni troškovi, itd. mogu se uspešno prevazići uvođenjem novih elektronskih servisa za građane, što je Sektor za analitiku, informacione i telekomunikacione tehnologije blagovremeno prepoznao i pokrenuo.
Implementacija mehanizama takozvane elektronske uprave, omogućavaju efikasno rešavanje ovakvih problema građana, čime se omogućava brži i efikasniji servis, smanjenje troškova građana, jednostavnije obavljanje poslova, smanjenje „papirologije“, lakša komunikacija… Takođe, potpunom primenom mehanizama elektronske uprave na sistemski način sprečavaju se koruptivne radnje, kao i drugi vidovi kriminala.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 42 stranica
  • Informacioni sistemi u spoljnotrhovinskom i carinskom poslovanju prof. Nebojša Denić
  • Školska godina: prof. Nebojša Denić
  • Seminarski radovi, Skripte, Informacione tehnologije
  • Srbija,  Leposavić,  Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću  

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari