Odlomak

U savremenom okruženju, bezbednosni izazovi i pretnje po poslovanje velikih ekonomskih sistema su u značajnoj meri evoluirali u odnosu na rizike koji su bili aktuelni u ne tako dalekoj prošlosti.
Privatna bezbednost zauzima veoma važno mesto u sistemu nacionalne bezbdnosti, posebno u razvijenim zemalja. Tendencija sve bliže saradnje dva sektora (privatne i javne bezbednosti) je prisutna i redovno dolazi do pokretanja inicijativa za uspostovljanje saradnje u do sada ne angažovanim segmentima zajedničkog delovanja.
U okviru privatne bezbednosti su se razvijali postepeno i detektivski poslovi, koji su se u Srbiji obavljali uglavnom mimo zakonskih propisa, sve dok nije donet Zakon o detektivskoj delatnosti. Ovaj zakon je stupio na snagu 2013. godine. Shodno tome da se kod građana pojavila potreba da ove poslove obavljaju lica van državnih organa, pa je zato nastala potreba da se ova lica edukuju kako bi postali što stručniji za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti.
Služba fizičko-tehničkog obezbeđenja predstavlja najčešći oblik zaštite privatne imovine na svetu. U odnosu na druge vidove zaštite koji su danas u upotrebi, može se sa sigurnošću reći da se radi o tradicionalnom obliku zaštite vrednosti, koji je na tržištu u aktuelnom obliku prisutan dugi niz godina. Takođe, mnoga preduzeća koja nude usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja nude i druge vrste detektivskih poslova.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese