Odlomak

Od reforme vaspitno-obrazovnog sistema očekuje se da u najvećoj meri obezbedi princip „najbolje mogućeg obrazovanja za svakog“, veće razvijanje intelektualnih sposobnosti i društvene kompetentnosti pojedinca za stvaralački rad i ponašanje, a bez obzira na konkretne profesije i radna mesta koja on u životu obavlja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari