Odlomak

Uloga kapitala u dioničkom društvu je od velike važnosti, prilikom osnivanja dioničkog društva svi osnivači moraju unijeti početni kapital u društvo koji je opet propisan zakonom. Dioničko društvo je oblik društva čija je glavnica podijeljena na jednake dijelove. Osnovna karakteristika društva je da se sve odluke donose na glavnoj skupštii gdje mora biti zastupljeno barem 70% kapitala u društvu.

U ovom seminarskom radu  objašnjen je pojam dioničkog društva i njegova obilježja, te organi dioničkog društva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 21 stranica
  • Ekonomika preduzeća J. Ibrahim
  • Školska godina: J. Ibrahim
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Travnik,  Internacionalni Univerzitet Travnik  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari