Odlomak

A.d. „BAS“ je osnovan 26. novembra 1965. godine, prvobitno kao Komunalno preduzeće pod nazivom „Autobuska stanica Beograd“. Osnivač je Skupština Grada Beograda. Današnje ime je dobila 23.10.2001. nakon privatizacije preduzeća u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji kod Privrednog suda u Beogradu. Sedište preduzeća je u Beogradu, ulica Železnička br.4 i posluje kao akcionarsko društvo sa matičnim brojem: 07037929 i PIB-om: 100000694.
• Turizma

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari