Odlomak

Prijem analognih televizijskih signala se danas u velikoj meri ostvaruje putem satelitskih veza,
ˇsto se opravdava veoma lakom i jeftinom instalacijom. Isti satelitski sistemi se mogu koristiti za
emitovanje analognih i digitalnih televizijskih signala. U Evropi su digitalnim signalima dodeljeni
novi frekvencijski opsezi, dok su nekadaˇsnji opsezi ostali zauzeti analognim televizijskim signalima.
DVB-S (Digtal Video Broadcasting-Satelite) je izvorni DVB standard za kodiranje i modulaciju
satelitske televizije i primjenjuje se od 1995. godine za satelitske prenose koji pokrivaju podruˇcja
na svim kontinentima sveta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari