Odlomak

UVOD

Tokom poslednjih decenija tehnološki razvoj je preoblikovao bankarsku industriju, koja je postala vodeći sektor u korišćenju novih tehnologija. Prednosti elektronskog bankarstva u velikoj meri je doprinelo pružanja usluga u oblasti finansijske industrije, nudeći finansijskim institucijama nove poslovne modele i nove načine za pružanje usluga svojim korisnicima, pružajući dvadeset i četri časa svih sedam dana dostupnost.
Tehnologija elektronskog plaćanja ne samo da je zamena za čekove već je i zamena za gotovinu u formi elektronskog novca. Savremeno bankarstvo se ne može zamisliti bez dobro organizovanog informacionog sistema. On je preduslov za izradu i realizaciju poslovne politike, kao i za upravljanje bankom. Imajući u vidu današnji nivo razvijenosti industrije i platnih kartica u Srbiji može se reći da su trenutni infrastrukturni i tehnološki zahtevi tržišta u potrebnoj meri ispunjeni. Međutim, i pored ove činjenice postoji još uvek prostora za dalje unapređivanje i očekivanje da će jednog dana doći do nestanka papirnog novca. Za širenje elektronskog bankarstva odgovorne su, pre svega banke i njihova saradnja sa klijentima, ali je neophodno i veće angažovanje države. Tehnološki razvoj je preoblikovao bankarsku industriju i učinio klijentima život jednostavnijim, u smislu veće kontrole o stanju na sopstvenim bankovnim računima, olakšavajući pristup novčanim sredstvima bez obzira u kom delu sveta se nalazili i smanjujući rizik koji proizilazi iz potrebe nošenja keša. Elektronsko bankarstvo omogućava veći prodor na tržištu, veći ugled i imidž, kao i brže reagovanje na promene. Bezgotovinski način plaćanja je generalno pogodniji i efikasniji način od gotovinskog plaćanja i za
trgovce jer na taj način je povećana sigurnost naplate i rizik poslovanja je značajno smanjen. Koristi ima i sama država jer je svaka transakcija koja se obavi elektronskim putem legalna. Kroz ovaj rad ćemo upoznati načine poslovanja elektronskim novcem kao i ponudu platnih kartica od strane bankarskih institucija u Srbiji kao sastavni deo elektronskog bankarstva

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari