Odlomak

U v o d

Značajnu ulogu u danas sve uočljivijem procesu globalizacije ima i razvoj savremenih sredstava komunikacije, naročito elektronskih, koja iz temelja menjaju postojeće odnose i snage na svetskom tržištu. Veličina uticaja razvoja komunikacionih i informatičkih sredstava na svetsku privredu se može naslutiti i po tome što zalazi u tradicionalno radno intezivne delatnosti, tj. delatnosti kod kojih ranije nije bilo puno mogućnosti za primenu novih tehnologija. Trgovina je jedna od takvih delatnosti. U savremenom poslovanju dolazi do prelaska iz mehaničke u elektronsku fazu poslovanja, što dovodi i do bržeg prodiranja tehničkog progresa u trgovinu. Dolazi do razvoja elektronskih prodavnica, koje imaju značajnih prednosti za krajnje potrošače, ali se javljaju i novi problemi, vezani za plaćanje i sigurnost transakcija koje se obavljaju na taj način. I pored toga, obim maloprodajnih transakcija koje se obavljaju preko Interneta je u stalnom porastu, dok bi u našoj zemlji trebalo obezbediti određene pretpostavke, pre svega vezane za elektronski transfer finansijskih sredstava, da bi se ovaj oblik maloprodaje razvio u značajnijem obimu. Razvoj  računarske tehnologije omogućio je automatizaciju prodaje u klasičnim objektima maloprodaje, kao što su prodavnice, saloni, robne kuće i sl.primenom elektronskog mesta prodaje (Electronic Point of Sale – EPOS) ili elektronskih kasa. Uključivanjem ovih tehnološki naprednih mašina u informacioni sistem  maloprodajnih preduzeća stvoreni su preduslovi za centralizovano upravljanje nabavkom, proizvodnjom, cenama, zalihama, distribucijom i prodajom robe, a time i za efikasnije, brže i profitabilnije poslovanje klasične maloprodaje.

 

 

 

 
Definisanje elektronske trgovine

Po pitanju definisanja elektronske trgovine se danas iznose mnogobrojna mišljenja, a čak se i mnogi eksperti međusobno ne slažu oko tačnog značenja ovog pojma. Po najjednostavnijoj definiciji, elektronska trgovina predstavlja proces u kome dva ili više preduzeća sklapaju posao putem računara ili neke vrste mreže. Ovako definisani pojam uključuje:

  •  transakcije među preduzećima (elektronsku velikoprodaju),
  •  elektronsku maloprodaju i
  •  digitalizaciju finansijskih tokova.

Ovoj definiciji bi se mogle dodati i druge aktivnosti koje zaokružuju poslovni ciklus, kao što su na primer postavljanje reklama, izdavanje računa i obezbeđivanje podrške kupcima. Elektronska maloprodaja kao deo, ili uži pojam od elektronske trgovine, se odnosi na prodaju dobara, usluga i informacija putem Interneta. Smatra se da je ovakav način poslovanja počeo da se razvija sredinom devedesetih godina dvadesetog veka, i da su glavnu zaslugu za njegov razvoj imale firme koje se u to vreme nisu (a neke se još uvek ne bave) bavile tradicionalnom maloprodajom, već su želele da celokupno svoje poslovanje obavljaju preko Interneta, firme poput Amazon.com i CDNow. Posle njih su se druge, već poznate maloprodajne firme, kao što su Barnes and Noble, the Gap i WalMart, uključile u ovakav oblik maloprodaje i otvorile svoje elektronske prodavnice. Smatra se da će one, kao i druge trgovinske firme sa prepoznatljivim imenima, moći da obezbede dugoročno prisustvo i uspeh u poslovanju na Internetu. Elektronska trgovina je počela da se razvija sedamdesetih godina dvadesetog veka, kada su velike korporacije počele da razvijaju privatne mreže kako bi omogućile i svojim poslovnim partnerima i dobavljačima da koriste određene informacije. Taj proces, nazvan elektronska razmena podataka,je obezbeđivao prenos standardazovanih podataka između različitih preduzeća, tako da je bilo omogućeno da se razmena papirnih dokumenata i ljudski rad skoro eliminišu. Elektronska razmena podataka (EDI) je još uvek aktuelna, i ima veliki uticaj na smanjivanje troškova i povećanje efikasnosti poslovanja. Smatra se da je ona bila i još uvek je osnova elektronske trgovine.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese