Odlomak

1.Uvod
E-trgovina postaje jedna od najznačinijih trgovina današnjice. Danas e-trgovina ima mnoge prednosti u odnosu na tradicionalno obavljanje trgovinskih transakcija. Ove prednosti su mnogobrojne, kako za firme, tako i za kupce i društvo u cjelini.
Primjeri kao što je Ebay ili amazon.com su svima poznati. Pojavom e-trgovine prostornog i vremenskog organičenja nema , što za kompanije predstavlja konkurensku prednosti , a za kupcu olakšava proces obavljanaja kupovine.
E-trgovina zahtjeva drugi pristup kupcu, kako se kupci ponašanju u procesu kupovine preko interneta, različiti faktori koji utiču na njih. Prije svega kako utjecati na kupce da počnu koristiti e-trgovinu. Bitno je utvrditi faktore zbog kojih kupci se ne odlučuju na online kupovinu.
Od kompanija se zahtjeva da poštuju etnička i pravna pravila u procesu e-trgovine.
2.Pojam e-trgovina
Po pitanju definisanja elektronske trgovine se danas iznose mnogobrojna mišljenja, a čak se i mnogi eksperti međusobno ne slažu oko tačnog značenja ovog pojma. Po najjednostavnijoj definiciji, elektronska trgovina predstavlja proces u kome dva ili više preduzeća sklapaju posao putem računara ili neke vrste mreže. Ovako definisani pojam uključuje:
– transakcije među preduzećima (elektronsku velikoprodaju),
– elektronsku maloprodaju i
– digitalizaciju finansijskih tokova.
Ovoj definiciji bi se mogle dodati i druge aktivnosti koje zaokružuju poslovni ciklus, kao što su na primer postavljanje reklama, izdavanje računa i obezbeđivanje podrške kupcima. Elektronska maloprodaja kao dio, ili uži pojam od elektronske trgovine, se odnosi na prodaju dobara, usluga i informacija putem Interneta. Smatra se da je ovakav način poslovanja počeo da se razvija sredinom devedesetih godina dvadesetog vijeka, i da su glavnu zaslugu za njegov razvoj imale firme koje se u to vremenu nisu (a neke se još uvijek ne bave) bavile tradicionalnom maloprodajom, već su želele da celokupno svoje poslovanje obavljaju preko Interneta, firme poput Amazon.com i CDNow.
Poslje njih su se druge, već poznate maloprodajne firme, kao što su Barnes and Noble, the Gap i WalMart, uključile u ovakav oblik maloprodaje i otvorile svoje elektronske prodavnice. Smatra se da će one, kao i druge trgovinske firme sa prepoznatljivim imenima, moći da obezbjede dugoročno prisustvo i uspjeh u poslovanju na Internetu.
Elektronska trgovina je počela da se razvija sedamdesetih godina dvadesetog vijeka, kada su velike korporacije počele da razvijaju privatne mreže kako bi omogućile i svojim poslovnim partnerima i dobavljačima da koriste određene informacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Trgovina

Komentari

Click to access the login or register cheese