Odlomak

UVOD

(E-Government) je skraćenica nastala od elektronska vlada, mada se neki put upotrebljavaju izrazi kao digitalna vlada, on-lajn ili internet vlada. Sam pojam se odnosi u širem smislu na olakšavanje procesa informacije, komunikacije i transakcije između i unutar državnih institucija. E-Vlada istovremeno pokriva olakšavanje procesa informacije, komunikacije i transakcije između državnih institucija, građana i preduzeća.
Da bi se olakšao taj proces interakcije misli se pre svega na korišćenje elektronskih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Proces informacije se definiše kao jednosmerno dobijanje informativnih podataka. O komunikaciji se govori kada postoji dvosmerna razmena informacija. Transakcija je prenos objekta ili prava između dva u komunikacionom procesu participirajuća subjekta.
E-Vlada kao svoje delove ima E-Administraciju (E-Administration), E-Demokratiju (E-Democracy) i E-Pravo (E-Justice). “E” u ovim nazivima stoji za “elektronsko” odvijanje postupka. E-Administracija (elektronska administracija) je u stvari po definiciji E-Vlada u užem smislu jer se radi prvobitno o administrativnim postupcima i njihovom olakšavanju. E-Demokratija bi bilo na primer glasanje na izborima putem interneta ili mobilnog telefona putem SMS poruke bez potrebe da se poseti izborno mesto. A E-Pravo bi na primer bilo vođenje sudskog procesa putem elektronske komunikacije. Umesto da se tužba napiše, štampa i odnese u sud ona se direktno šalje putem elektronske pošte ili putem sudskog portala. Sudski portal je specijalni interfejs suda na internetu kojim se vrši komunikacija. Tu se evidentira i advokat dobije potvrdu putem elektronske komunikacije da je njegov slučaj u toku. Komunikacija se pretežno vrši elektronskim putem.
Razlikuju se sledeći slojevi interakcije između dva subjekta 1. Informisanje -snabdevanje informacijama preko vebprezentacije administrativne ustanove 2. Komunikacija -mogućnosti interaktvne razmene informacija 3. Transakcija- proces pružanja usluga

 

 

 

 

 

Prednosti olakšica E-Vlade (elektronske vlade)
Za građane je najveća prednost da stoje u boljem kontaktu sa administracijom i da može lakše da stupe u kontakt. Na primer, za EU sa svojih trenutnih 453 miliona građana u 25 zemalja članica to je od izuzetnog značaja. Tehnološki napredak, pre svega preko interneta omugućava nove puteve komunikacije i interakcije. Za građane je prednost neograničena pristupačnost informacijama. Uz to može danonoćno da stupe u kontakt sa upravnim organima administracije. Time za građane otpadaju dugi putevi do završetka postupka. Ne moraju na primer da idu u opštinu, nego to mogu od kuće na računaru da reše.
Istovremeno se postupci administracije automatizuju i pojednostavljuju različiti procesi postupka, tako da veći kapaciteti stoje na raspolaganju. To znači da visoki stepen primene informatičkih tehnologija ubrzava procese administrativnih postupka, što dovodi do oslobađanja ljudskih resursa. Ti dodatni kapaciteti stoje na raspolaganju za posebne slučajeve, gde na primer proces nije automatizovan. To ide u korist građana.
Istovremeno se povećava transparentnost ogranaka administracije, jer svaki korak u postupku postaje bolje vidljiv za građanina čime se istovremeno smanjuje mogućnost korupcije. O svakom stepenu u jednom presečnom administartivnom postupku građanin je upućen i informisan. Na primer, zna tačno na osnovu kojih zakona će biti o njegovoj dozvoli za gradnju odlučivano. Zna tačno ko će odlučivati i u kom administrativnom procesu je njegov zahtev za građevinsku dozvolu.
Lakši pristup administrativnim informacijama održava proces stvaranja volje građana i građani može lakše učestvovati u izražavanju svoje volje. To dovodi do učvršćivanja demokratije. Građani imaju mogućnosti da se informišu o svim zakonskim propisima, imaju mogućnosti da pogledaju protokole i zapisnike sa sednica državnih organa. Imaju mogućnosti da se direktno informišu o tome koji je zakon u pripremi ili ko hoće koje amandamne ili ko od odbornika glasa kako.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese