Odlomak

Institucije za naplatu poreza (po ovlaštenju Da bi smo se bavili fenomenom „efekta oporezivanja“, potrebno je prije svega odrediti pojam poreza i njegove opće karakteristike.

Pojam poreza ima dugotrajnu revoluciju. Brojni teoretičari iznijeli su svoja tumačenja pojma poreza, među kojima postoje i izvjesne razlike. U antičkoj Grčkoj, uvođenje poreza opravdavali su pravom pojedinca da uvodi porez nad slabijim. Š.Monteskje definisao je poreze kao “dio imovine koji građanin daje državi, da bi drugi dio mogao posjedovati“.

Pravo trgovine-prometa, na određenom prostoru reguliše se naknadom koju nazivamo porezom. Kao opće karakteristike navode se sljedeće:

-prinuda (porezski obaveznici su dužni da plate porez, a ako ne neplate porezi će biti naplaćeni prinudnim putem);

-bez protunaknadnim davanjem, isključivo u novcu, nije utvrđena svrha za koju će se upotrebiti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Finansije i finansijsko pravo Slavko Vukša
  • Školska godina: Slavko Vukša
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Bijeljina,  Univerzitet Sinergija u Bijeljini  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari