Odlomak

Ekonomija od A do Z, to je novi naziv naše knjige, jer smo smatrali da će bolje odražavati početnu ideju. Naša želja je da brojne ekonomske pojmove objasnimo na što razumljiviji način, a da to ne zvuči tako strogo i formalno kakav je običaj u leksikonima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 120 stranica
  • Ekonmija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari