Odlomak

Predgovor drugom izdanju

Knjiga koja je pred vama jeste nastavak projekta izrade Leksikona ekonomskih pojmova, koji je otpočet u oktobru 1999. godine. Nakon uspeha prvog izdanja Leksikona, odlučili smo da projekat nastavimo sa sledećom generacijom studenata Beogradske otvorene škole. Ekonomija od A do Z, to je novi naziv naše knjige, jer smo smatrali da će bolje odražavati početnu ideju. Naša želja je da brojne ekonomske pojmove objasnimo na što razumljiviji način, a da to ne zvuči tako strogo i formalno kakav je običaj u leksikonima. Osnovna ideja naše Škole jeste da sve bude modernije, bolje i drugačije. U novom izdanju je udvostručen broj obrađenih odrednica i dodat je novi aneks, u kome je dat prevod često korišćenih reči i izraza na nemačkom, engleskom i francuskom. U pripremi odrednica za drugo izdanje pridružili su nam se neki od studenata iz osme generacije studenata BOŠ-a, koji su na najbolji mogući način pružili svoj doprinos. To su: Radmila Pejić, Miroslav Gordić, Boris Majstorović i Đorđe Krstić. Pored ovih studenata, aktivno su učestvovali i gotovo svi oni koji su radili na prvom izdanju:Milica Bogdanović, Lazar Šestović, Ivanan Banković, Nenad Golčevski, Vladan Mirčov, Časlav Obradović, Radmila Pejić, Branko Popović, Vladimir Rajović, Ivan Sekulović, Katarina Stojićević, Dragan Stojković, Predrag Vuković

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 121 stranica
  • Školska godina:
  • Skripte, Ekonomija
  • ,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari