Odlomak

1. Najvažniji faktori proizvodnje?
Najvažniji faktori proizvodnje su: rad, kapital i zemlja. • Faktori proizvodnje su neophodni inputi za proizvodnju dobara i usluga. • Tražnja za faktorom proizvodnje je izvedena tražnja jer zavisi od odluke preduzeća koliki obim proizvodnje ili pružene usluge želi da postigne, za šta su neophodni faktori proizvodnje. • Ponuda i tražnja radne snage, zemlje i kapitala određuje iznos koji preduzeće plaća radnicima, vlasnicima zemlje i kapitala. • Cena faktora proizvodnje ima različite oblike: zarada (rad), kamata (kapital), dividenda (kapital), renta (zemlja). Životni standard zemlje zavisi od njene sposobnosti da proizvodi dobra i usluge, odnosno od produktivnosti. • Produktivnost se odnosi na količinu dobara i usluga koja se proizvede u jedinici vremena. • Inputi koji se koriste za proizvodnju dobara i usluga zovu se faktori proizvodnje (fizički kapital, ljudski kapital, prirodni resursi, tehnološko znanje) i oni određuju produktivnost.

2. Izbor između rada i dokolice.
Rad je djelatnost kojim se nastoje proizvesti sredstva radi zadovoljenja čovjekovih potreba. On zato zahtijeva naknadu, mora biti plaćen. Ono do čega je radniku stalo čime zadovoljava svoje potrebe, nije rad nego sredstva koja pribavlja radom.Rad je uvijek ma koliko biti koristan ograničavanje čovjekove slobode i odricanje od nje ili nesloboda. I zato čovjek ima vremena samo dok ne radi, jer kada radi vrijeme ne pripada njemu, nego onome za koga radi i zato je sredstvo za zadovoljenje tudjih potreba. Dokolica je vrijeme u kome smo najbliži svojim potencijalima, vrijeme u kome postajemo ono što jesmo – sa stanovišta naših potencijala, naše kreativnosti i naših najboljih mogućnosti. Najbolje bi bilo da se u svom slobodnom vremenu ne pripremamo samo za izvršenje poslovnih obaveze koje nas očekuju tokom sutrašnjeg dana, već da „kultvišemo sposobnost da budemo ono što u našoj slobodnoj volji jesmo i „krajnji cilj da iz naše razonode izađemo bolji nego što smo u nju ušli”.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese