Odlomak

1.Navedite 4 principa individualnog odlučivanja koji ilustruju kako ljudi donose odluke?
1.Ljudi moraju da vrše izbor
2.Trošak nečega jeste ono čega se odričete da biste nešto dobili
3.Racionalni ljudi razmišljaju o graničnim slučajevima
4.Ljudi reaguju na podsticaje

2.Navedite 3 principa koja pokazuju kako ljudi međusobno djeluju jedni na druge?
1.Trgovina dovodi svakog u bolji položaj
2.Tržišta su obično dobar način organizovanja ekonomske aktivnosti
3.Vlade su ponekad u stanju da poboljšaju tržišne ishode

3.Navedite 3 principa koja se tiču funkcionisanja privrede kao cjeline?
1.Životni standard zemlje zavisi od njene sposobnosti da proizvodi dobra i usluge
2.Cijene rastu kad država štampa previše novca
3.Društvo se na kratki rok suočava sa izborom između inflacije i nezaposlenosti

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese