studenti
Mesto za uspešne studente

Internet marketing

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

Internet je stvorio virtualno i globalno tržište oslobođeno granica vremena i prostora. Doprineo je i promeni forme marketinga, od tradicionalnog (masovnog) sa “prosečnim potrošačem” i njemu prilagođenim instrumentima marketinga u marketing miks, u pravcu individualiziranog, prilagođenog (customized), ciljnog (one to one) marketinga. Nova forma marketinga usmerena je na individualiziranog internet potrošača putem neposredne interakcije. Marketing komuniciranje se adaprita promenama diktiranim iz okruženja i zahtevima novog segmenta internet potrošača. Umesto masovnog marketinga na internetu nastaje marketing mase individua, a oglašavanje se transformiše u izbor informacija.

Novo područje marketinga sa istom suštinom su pojmovi online marketing, internet marketing, marketing na internetu. Najčešće se definiše kao zadovoljenje potreba i zahteva potrošača za informacijama, proizvodima ili uslugama, uz adekvatnu finansijsku nadoknadu. Pretpostavka uspešne primene online marketinga je znanje o osnovama sistema i procesa marketinga ili često sad već nazvanog tradicionalnog marketinga. To podrazumeva znanja iz područja marketing istraživanja, planiranja i razvoja proizvoda, distribucije i promocije kao aktivnosti marketinga i o instrumentima marketinga. Dakle, principi i metodi online marketinga potiču od tradicionalnog marketinga a osnovna razlika rezultira u interaktivnosti. Naime, subjekti na strani potrošnje i ponude realizuju dvosmerno komuniciranje. Prodavac bilo kada i bilo gde može da stigne do potrošača: na radnom mestu, kod kuće i sl, kao što i potrošač ima daleko veće mogućnosti za kontaktiranje prodavca.

Online marketing u svom razvoju prolazi kroz određene faze tako da svaka ima neke svoje specifičnosti po kojima se iste diferenciraju. Prvu fazu karakterišu tehničke specifičnosti koje ukazuju na podjednaku mogućnost primene teksta i grafike na internetu. U drugoj, još uvek iste imaju primat kada se intenzivno ističe pogodnost svetske mreže za trgovinu. U trećoj fazi dominacija podjednako pripada tehničkoj i trgovinskoj filozofiji. Na internetu dominiraju promotivni i prodajni sajtovi sa mešovitim uspehom, a razlog toga je nemerenje efekata i istraživanja ciljnih segmenata. Četvrta faza pripada marketing menadžerima koji su preuzeli u svoje ruke internet marketing i merenje efekata istog, kako bi se utvrdio maksimum mogućnosti koji se ovom računarskom tehnikom može ostvariti. U ovoj fazi preduzeća integrišu internet u svoje planove kako bi se marketing potezi međusobno ispomagali.

Značajan broj organizacija gradi velika očekivanja u odnosu na online marketing. Naime, u očekivanju brzog ostvarenja velikog profita mnoge organizacije su stupile na web, verujući statistikama koje su pokazivale da su prosečni internet potrošači oni koji raspolažu sa natprosečnim dohotkom i da su visoko sofisticirani. Međutim, većina organizacija je ipak svesna da je marketing na mreži isto tako dug i naporan proces kao što je u stvarnom svetu. No, internet je od raspoloživih marketing medija ipak najekonomičniji jer funkcioniše sa najefikasnijim iskorišćenjem troškova. Uz to, kako ističe jedan internet-ekspert, internet omogućava uspostavljanje ličnih, dugotrajnih odnosa. Na taj način je olakšano „negovanje svojih potrošača“ i primena relationship marketinga.

Međutim, marketing menadžeri su došli do zaključka da je problem koji se pojavio u primeni online marketinga usmeren na nepostojanje marketing strategija za internet tehnologije. U cilju razrešenja tog problema formiran je novi pojam u obliku integralnog internet marketinga (I2M), koji predstavlja mogućnosti kombinacije marketing strategija i internet tehnologija. Time se čini pokušaj da se za ostvarenje pojedinih ciljeva marketinga primene (iskoriste) različite internet tehnologije. Neke mogućnosti internet tehnologije prikazane su u Tabeli 1.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.