studenti
Mesto za uspešne studente

Javna preduzeća kao organizacioni oblik javnih službi u Srbiji

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)

JAVNA PREDUZEĆA KAO ORGANIZACIONI OBLIK JAVNIH SLUŽBI U SRBIJI

UVOD – USTAVNI I ZAKONSKI OKVIR

Prema Ustavu Srbije, zakonom se utvrđuju uslovi i način obavljanja delatnosti, odnosno poslova za koje se obrazuju javne službe, s tim što Republika uređuje i obezbeđuje sistem javnih službi. Ustav takođe propisuje pojedina javna ovlašćenja koja se mogu zakonom poveriti i preduzećima, ustanovama, organizacijama i pojedincima (čl. 137).
U Republici Srbiji ova oblast je uređena, pre svega, zahvaljujući Zakonu o javnim službama (1991, 1994). Prema ovom zakonu, javnu službu obavljaju:
 Javne ustanove.
 Javna preduzeća.
 Drugi oblici organizovanja (utvrđeni zakonom).
Zakon o javnim službama propisuje da će se za obavljanje delatnosti i poslova u oblasti javnog informisanja, PTT saobraćaja, energetike, puteva, komunalnih usluga, obrazovanja, zdravstvene zaštite obrazovati javne ustanova. Nad radom javnih ustanova i javnih preduzeća vrši se upravni i stručni nadzor u skladu sa odgovarajućim zakonima. Kada govorimo o pozitivnom pravu Srbije, pozitivno pravni pojam uprave u organizacionom smislu nije se bitnije promenio u odnosu na ranije važeće zakonodavstvo. Zakon utvrđuje da poslove državne uprave obavljaju ministarstva, te da se u sastavu ministarstva, radi obavljanja izvršnih odnosno inspekcijskih i s njima povezanih stručnih poslova, mogu obrazovati organi uprave u sastavu minstarstva ako njihova priroda ili obim zahtevaju veću samostalnost od one koju ima sektor u ministarstvu. Takođe, radi obavljanja određenih stručnih i drugih poslova državne uprave mogu se obrazovati i posebne organizacije. To znači da su organi državne uprave:
 Ministarstva.
 Organi uprave u sastavu ministarstva.
 Posebne organizacije.
Ministarstva i posebne organizacije se obrazuju zakonom. Ovaj organizacioni sistem preuzet je iz ranijeg Zakona o državnoj upravi. U organizacionom smislu, pozitivno pravni pojam uprave svodi pojam uprave na organe državne uprave, iako poslove države uprave, kao upravna javna ovlašćenja obavljaju i javne agencije (koje po svojoj prirodi nisu isto što i samostalne posebne upravne organizacije koje se nazivaju agencijama ili kao organi uprave u sastavu koje nose takođe naziv agencija), nezavisna tela, drugi organi i organizacije (na primer, javne službe- ustanove i javna preduzeća), teritorijalna autonomija i lokalne samouprave, pojedinici (nadzornik nacionalnog parka na primer) pa i nedržavni subjekti (automoto savez). Prema tome, zakonodavac je u određivanju pozitivno-pravnog pojma zadržao koncept da organizaciju uprave posmatra samo iz ugla državne organizacione podstrukture uprave na centralnom nivou vlasti. Tako je propustio da u pozitivno pravo uvede pojam javne uprave u organizacionom smislu, kojim bi bili obuhvaćeni svi subjekti kojima je povereno vršenje upravne delatnosti, i tako usaglasi pozitivno pravni pojam uprave u organizacionom smislu sa teorijskim pojmom uprave u organizacionom smislu.
1. POJAM JAVNOG PREDUZEĆA

Javno preduzeće je preduzeće čiji je većinski vlasnik država. Javna preduzeća obično se formiraju u oblastima interesantnim za državu (elektroprivreda, telekomunikacije, železnica). Često javna preduzeća imaju monopolski položaj na tržištu, što odmah poskupljuje uslugu ili prouzrokuje niži kvalitet uskuge. Organi upravljanja javnog prduzeća su nadzorni odbor i odbor za reviziju. Prema Zakonou o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva država, odnosno jedinica lokalne samouprave. Javno preduzeće se osniva i posluje u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća, ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa. Državni kapital u javnom preduzeću podeljen je na akcije ili udele određene nominalne vrednosti i upisuje se u registar. Državni kapital u javnom preduzeću čine novčana sredstva uložena od strane države i pravo korišćenja nad stvarima i pravima koja su u državnoj svojini.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.