studenti
Mesto za uspešne studente

Kontrola i revizija u bankarskom poslovanju

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

UVOD

Zakon o računovodstvu I reviziji (sl.Novine Federacije BIH br. 32/05) predstavlja osnovni propis kojim se uredjuju principi računovods tva I sadrzaj finansijskih izvjes taja za banke, predvidja obavezu primjene izmjenjenih I dopunjenih, odnosno novih
standarda koje donosi IASB. Novi Zakon o računovodstvu i reviziji, izm edju ostalog propisuje da su sva pravna lica duzna da vode svoje poslovne knjige u skladu sa ovim zakonom I Standardima, u kojima trebaju biti evidentirane s ve poslovne promjene, dogadjaji I transakcije u toku pos lovne godine. Stoga podaci o stanjima I promjenama koji su is kazani u poslovnim knjigama (sredstva, izvori sredstava, prihodi, rashodi, fianansijski rezultat I njegova raspodjela I dr.) preds tavljaju ne samo osnovni preduslov za popunjavanje samih obrazaca nego I za finansijsko izvještavanje uopš te.
Sve nastale promjene evidentiraju se u pos lovnim kniigama na osnovu urednih I vjerodostojnih knjigovods tvenih isprava I dokumenata, koji su I dokazi o nastanku, karakteru I vjerodostojnos ti tih transakcija I poslovnih dogadjaja.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.