studenti
Mesto za uspešne studente

Menadzment projekta u hotelu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

UVOD

U procesu upravljanja projektom prvi korak koji se preduzima je projektovanje odgovarajuće organizacije koja će biti zadužena za upravljanje projektom. Znači, početna faza u procesu upravljanja projektom je projektovanje jedne organizacione strukture sa svim potrebnim menadžerima i izvršiocima, čiji će zadatak biti da efikasno upravljaju projektom. U tu svrhu se koriste sve poznate organizacione metode i tehnike da bi se formirala odgovarajuća organizacija za upravljanje projektom, odnosno, koriste se pre svega poznate metode projektovanja organizacione strukture. S obzirom na izuzetan značaj koji za organizaciju za upravljanje projektom ima menadžer projekta, definisanje njegovog mesta i uloge u tome zahteva korišćenje suptilnih organizacionih metoda i tehnika. Isto se odnosi i na definisanje i funkcionisanje projektnog tima, koji zajedno sa menadžerom projekta permanentno radi na efikasnom vođenju projekta.
Startni zadatak angažovanog menadžerskog tima čini priprema plana projekta, u čemu u praksi ima velikih lutanja koja obaraju ukupnu efikasnost projekta. U tom smislu poslednjih godina u svetu se razvija za sada manje poznat, ali veoma efikasan sistem planiranja porojekta zasnovan na tročlanim mrežno povezanim strukturama, i to na: WBS strukturi, OBS strukturi i PBS strukturi. U radu se prikazuje takav način planiranja projekta na primeru gradnje Hotela ‘’Termag’’ na Jahorini, sa ciljem da se on prikaže naročito investitorima i manje iskusnim projektnim menadžerima.
Shodno tome cilj ovog rada je da se što bolje upoznamo sa suštinom i primenom ovog novog pristupa planiranju projekta, čime se teži doprinosu unapređivanja projektne prakse u Srbiji i šire naročito u tekućim kriznim uslovima privređivanja.

1. Menadžerski tim projekta
Po logici stvari, nakon izvršenih preliminarnih projektnih aktivnosti (sačinjavanja projektnog zadatka, izrade investicionog projekta i dr.) investitor projekta se nalazi u poziciji da prvo angažuje kompetentan menadžerski tim koji će upravljati planiranjem, materijalizovanjem i primenom projekta. U tom smislu on naročitu pažnju treba da posveti izboru menadžera projekta i članova projektnog tima.
Kada je reč o menadžeru projekta, investitor bi trebalo da na tu funkciju postavi lice koje je adekvatno edukovano i koje ima potrebno iskustvo u vođenju projekata. Slično važi i za izbor projektnog tima, pri čemu njegovi članovi treba da imaju komplementarnu kompetentnost u odnosu na karakter i stručne zahtjeve konkretnog projekta.
Ovo otuda što efikasnost ne samo planiranja projekta, već i njegove materijalizacije i implementacije u osnovi zavisi od projektne kompetentnosti angažovanog menadžerskog tima, budući da on odlučujuće utiče na sve procesne i krajnje rezultate projekta.
Nakon izbora menadžerskog tima, po nalogu investitora, taj tim se nalazi u obavezi da deo sačinjenog investicionog programa koji se odnosi na njegovu materijalizaciju (najčešće izgradnju ili adaptaciju građevinskog objekta i njihovo opremanje), u formi posebnog projekta, prvo planira i zatim vodi njegovu realizaciju.
Samo planiranje projekta od strane angažovanog menadžerskog tima, prilikom upotrebe posmatranog savremenog tročlanog planiranja, obuhvata izradu konkretnog plana projekta čije delove čini elaboriranje: opštih podataka o planu, plana projektnih aktivnosti, plana organizacije projekta i plana resursa projekta.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.